Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Άρθρο: ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Άρθρο του Μάριου Άνθη μέλους του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ

Κέρκυρα 3/08/09

Η περίπτωση της πρότασης που περιέχεται στην μελέτη οχλουσών χρήσεων του Νομού- για δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΟΠΑ) στην περιοχή μεταξύ Καλαφατιώνων , Βαρυπατάδων και Καρουμπάτικων- επαναφέρει στο προσκήνιο το σημαντικό και συγκεκριμένο θέμα της χωροθέτησης των οχλουσών χρήσεων αλλά και το ζήτημα με την ευρύτερη σημασία του.

Το πρόβλημα που ονομάζεται επιλογή χωροθέτησης και πολιτική χωροθέτησης χρήσεων γης είναι , αναμφίβολα , σύνθετο και ιδιαίτερα σοβαρό καθώς οι συνέπειες κάθε επιλογής είναι καθοριστικής σημασίας και διαμορφώνουν δεδομένα σε πραγματικό βάθος χρόνου . Οι συνέπειες στις επιλογές χωροθέτησης είναι κοινωνικές , οικονομικές , περιβαλλοντικές και πολιτισμικές και είναι δυνατό να προκαλέσουν νέες πραγματικότητες με ισχύ πολλών δεκαετιών ή και πολύ περισσότερο.

Ο Νομός της Κέρκυρας έχει πληρώσει και συνεχίζει να πληρώνει πρόχειρες επιλογές χωροθέτησης διαφόρων χρήσεων (οχλουσών και όχι) . Ο Νομός μας πληρώνει λαθεμένες επιλογές ,επιλογές κοντόφθαλμες, χωρίς προοπτικό βλέμμα , επιλογές βιαστικές και αιχμάλωτες των «απαιτήσεων» της συγκύριας . Πληρώνει η Κέρκυρα χωροθετικές αντιλήψεις , δέσμιες οικονομικών συμφερόντων και πολίτικων ισορροπιών ή και ανισορροπιών . Μπορούν να αναφερθούν πολλές τέτοιες περιπτώσεις αλλά δεν είναι του παρόντος .

Μια συγκροτημένη και συντεταγμένη πολιτική χωροθέτησης πρέπει –κατά την άποψη μας – να έχει ξεκάθαρη προοπτική αντίληψη , να εκτιμά και να συνεκτιμά το ουσιαστικό κοινωνικό όφελος και αναμφίβολα να είναι απελευθερωμένη από συμφέροντα και αντιλήψεις «γραφειοκρατικής τακτοποίησης» .

Η πολιτική πρέπει να είναι οικονομική όχι με την τρέχουσα έννοια , της αλόγιστης χρήσης , αλλά με την άλλη έννοια της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης της γης.

Ο Νομός μας , υπήρξε εδώ και πολλές δεκαετίες πρωτοπόρος και προπομπός ενός χαοτικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου στα επίπεδα της οικονομίας και της χωροταξίας , ενός μοντέλου που σήμερα «αποδίδει» εντονότερα και διακριτά σε όλους , τα αρνητικά αποτελέσματα του .

Η κρίση του μοντέλου είναι δομική , όπως εμείς επίμονα και συστηματικά επισημαίνουμε , δηλαδή κατανέμεται και περικλείει και τα τρία βάθρα της οικονομίας κάνοντας την κατάσταση αδιέξοδη . Μια νέα πολιτική , μια νέα ορθολογική και προοδευτική πολιτική πρόταση που προτείνει , στηρίζει και ξεδιπλώνει η ΕΝΑΚ και οι σύμμαχες κοινωνικές δυνάμεις , αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα και την σύγχρονη πραγματικότητα με άλλη , ριζικά διαφορετική αντίληψη από την κληροδοτημένη .

Στην περίπτωση της πρότασης για Βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙΟΠΑ) στην έκταση που προτείνει η μελέτη , πολλοί κάτοικοι της περιοχής , μετά από δημοκρατική συζήτηση , προβάλλουν υπολογίσιμες ενστάσεις και σοβαρότατες αντιρρήσεις . Πυρήνας του προβληματισμού τους και μάλιστα βάσιμος είναι η πρόβλεψη της μελέτης για μετεξέλιξη του ΒΙΟΠΑ σε βιομηχανική ζώνη σε σύντομο χρονικό διάστημα , με αντικειμενικό αποτέλεσμα το βιομηχανικό-βιοτεχνικό πάρκο να επεκταθεί αναπόφευκτα έως και τις κεντρικές πλατειές των δυο χωρίων (Καλαφατιώνες-Βαπυπατάδες)

Είναι σαφές και γνωστό σε όλους μας ότι η περιοχή που αναφερόμαστε είναι εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και με ιδιαίτερο φυσικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που δεν χρειάζεται να το περιγράψω εδώ.

Επιπλέον έχει παράδοση και παρών έντονης γεωργικής δραστηριότητας . Ο συνδυασμός αυτός την καθίστα επαρκή για συγκεκριμένες παραγωγικές δράσεις που διαφυλάσσουν και αναπτύσσουν το θετικό πρόσημο της περιοχής . Με λίγα λόγια , η συγκεκριμένη περιοχή είναι παράλογο και ανορθολογικό να αντιμετωπιστεί σαν άγονη γη και να μετατραπεί σε ΒΙΟΠΑ –ΒΙΠΕ . Είναι και απαράδεκτο και κρίμα μαζί. Επίσης ο δήμαρχος Αχιλλείων μάλλον θα χρειαστεί να αποσύρει τον διαφημιστικό οδηγό του Δήμου του.

Αυτές οι επισημάνσεις πρέπει να μας προβληματίσουν όλους και να δούμε με άλλο μάτι και νέο ενδιαφέρον το όλο ζήτημα . Γιατί το τοπικό δημοψήφισμα που προτείνεται αποτελεί βεβαίως δημοκρατική διαδικασία περιέχει όμως και τις εξής πλευρές α) συνιστά περίεργη και ασυνήθιστη μετάθεση ευθυνών της τοπικής διαχειριστικής εξουσίας και β)μοιάζει κάπως με ζαριά δηλ. σε όποιον κάτσει . Και στα σοβαρά ζητήματα οι ζαριές δεν πρέπει να είναι η πρώτη σκέψη. Τέλος , επισημαίνω το εξής : Υπάρχει συμφωνία και από την δική μας πλευρά υπογραμμίζουμε τη ανάγκη δημιουργίας Βιοτεχνικής και Βιομηχανικής ζώνης στο Νομό μας . Θεωρούμε ότι η μελέτη της χωροθέτησης πρέπει να συνεχιστεί στην κατεύθυνση εξεύρεσης περιοχής που θα εξυπηρετεί λελογισμένα αυτή την χρήση.