Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η "ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ" ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ "ΘΕΣΜΩΝ" - ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ "ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ"

Την συνολική "λίστα μεταρρυθμιστικών μέτρων" - μαζί με την συνοδευτική επιστολή, που - όπως επίσημα δηλώνει  "οραματίζεται" η κυβέρνηση  και που απέστειλε στους "θεσμούς" και τα ευρωζωνικά κέντρα, παρουσιάζουμε παρακάτω και θεωρούμε επιβεβλημένη την προσεκτική ανάγνωση ολόκληρου του κειμένου. Όπως είναι γνωστό, η λίστα απέσπασε την θετική ανταπόκριση και την αποδοχή των ιμπεριαλιστικών κέντρων - και μάλιστα - σαν βάση για επιπλέον έλεγχο και παρατεταμένη "διαπραγμάτευση"..
Η συνοδευτική επιστολή:
"Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup. Στο Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να παρουσιάσει στους θεσμούς, μέχρι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, μια πρώτη περιεκτική λίστα των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμιστικών μέτρων που, η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω και θα συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου 2015.
Πέραν της κωδικοποίησης της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εργαστεί σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και θεσμούς, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να αναλάβει δράσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, εγγυώνται την οικονομική σταθερότητα και προωθούν την οικονομική ανάκαμψη.
Ακολουθεί η πρώτη περιεκτική λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, όπως την οραματίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πρόθεσή να τις εφαρμόσουμε, βασιζόμενοι ταυτόχρονα στην τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία".

I. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Φορολογικές πολιτικές: Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
Μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ, τη φορολογική διοίκηση και τους εισπρακτικούς μηχανισμούς. Θα γίνουν ισχυρές προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε συσχετισμό με τους φορολογικούς συντελεστές και θα βελτιστοποιηθεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη και με σκοπό να περιοριστούν οι φοροαπαλλαγές με ταυτόχρονη εξάλειψη των παράλογων εκπτώσεων.
Τροποποιήσει την φορολογία των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών του φόρου εισοδήματος που θα ενσωματωθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, δίνοντας παράλληλα τέλος στην φορολογική «ασυλία».
Εκσυγχρονίσει τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και να αφαιρέσει από αυτόν εξαιρέσεις του φορολογικού κώδικα και να τις αντικαταστήσει, όπου κρίνεται απαραίτητο, με μέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ενισχύσει αποφασιστικά και βελτιώσει τη νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Εργαστεί στην κατεύθυνση καλλιέργειας μια νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης και να διασφαλίσει πως όλα τα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα οι εύποροι, συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, μια βάση δεδομένων για τον πλούτο που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να επαληθεύσουν την εγκυρότητα προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Διαχείριση Δημοσίων Οικονομικών. Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
Υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Νόμο για τον Προϋπολογισμό και θα λάβει μέτρα για την βελτίωση στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Η εφαρμογή του προϋπολογισμού θα βελτιωθεί και θα ξεκαθαριστεί, ενώ θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι ευθύνες. Οι διαδικασίες πληρωμών θα εκσυγχρονιστούν και θα επιταχυνθούν, ενώ θα παρέχεται ένας μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας και ευθύνης για τις ανεξάρτητες ή / και ρυθμιστικές οντότητες.
Σχεδιάσει και εφαρμόσει μια στρατηγική σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλών, τις επιστροφές φόρων και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Μετατρέψει το ήδη υπάρχον (αν και αδρανές μέχρι σήμερα) Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε μια πλήρως λειτουργική οντότητα.
Διαχείριση εσόδων. Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει την φορολογική και δημόσια διοίκηση επωφελούμενη από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα θα:
Ενδυναμώσει τη διαφάνεια και τη διεθνή προσέγγιση της διαδικασίας διορισμού, ελέγχου σε όρους απόδοσης και αντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Ενισχύσει την ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ, αν χρειαστεί μέσω περαιτέρω νομοθεσίας, από κάθε είδους παρέμβαση (πολιτικής ή άλλου τύπου), ενώ θα διασφαλίσει την πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια των λειτουργιών της. Για αυτό τον σκοπό κυβέρνηση και ΓΓΔΕ θα κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
Επανδρώσει επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, της ΓΓΔΕ ειδικά αλλά και των οργανισμών μεγάλου πλούτου της αρχής εσόδων ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτει ισχυρή ερευνητική και εκτελεστική δύναμη, και πόρους που θα βασίζονται στις δυνατότητες του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να ενοχοποιείται αποτελεσματικά η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή ομάδων υψηλού πλούτου. Θα εξετάσει τα πλεονεκτήματα της ένωσης του ΣΔΟΕ με την ΓΓΔΕ.
Ενισχύσει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους κινδύνου και την εισπρακτική δυνατότητα, ενώ θα προσπαθήσει να ενώσει τις λειτουργίες είσπραξης φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση.
Δημόσιες δαπάνες – Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να:
Επανεξετάσουν και να ελέγξουν τις δαπάνες σε κάθε τομέα κρατικών δαπανών (π.χ. εκπαίδευση, άμυνα, μεταφορές, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές παροχές)
Εργαστούν προς την δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας της κεντρικής κυβέρνησης και των διοικητικών τμημάτων μονάδων των τοπικών υπηρεσιών, στοχεύοντας τις δημοσιονομικές διαδικασίες, την αναδιάρθρωση της διοίκησης και την ανακατανομή των πόρων που έχουν αναπτυχθεί ανεπαρκώς.
Προσδιορίσουν μέτρα εξοικονόμησης του κόστους μέσω μιας εκ βάθρων επανεξέταση των δαπανών κάθε υπουργείου και των εξορθολογισμό των μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αντιστοιχούν στο εντυπωσιακό 56% των συνολικών δημόσιων δαπανών.
Εφαρμόσουν τη νομοθεσία (αυτή τη στιγμή σε μορφή προσχεδίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – ΓΛΚ) για την επανεξέταση των μη μισθολογικών επιδομάτων σε όλο τον δημόσιο τομέα.
Επικυρώσουν τα οφέλη μέσω διασταύρωσης στοιχείων στο πλαίσιο των σχετικών αρχών και μητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) που θα βοηθήσουν να εντοπιστούν μη επιλέξιμοι δικαιούχοι.
Ελέγξουν τις δαπάνες στον κλάδο της υγείας και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ θα χορηγηθεί καθολική πρόσβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΟΣΑ.
Μεταρρύθμιση κοινωνικής ασφάλισης - Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι ελληνικές αρχές θα:
Συνεχίσουν να εργάζονται επάνω σε διοικητικά μέτρα για την ενοποίηση και επιτάχυνση των συνταξιοδοτικών πολιτικών και την εξάλειψη των «παραθύρων» και των αντικινήτρων που έχουν οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μέσω της οικονομίας και, ειδικότερα, στον τραπεζικό κλάδο και το Δημόσιο.
Ενοποιήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία για εξοικονόμηση πόρων.
Καταργήσουν τις επιβαρύνσεις «υπέρ τρίτων» με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.
Θεσμοθετήσουν στενότερο δεσμό μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και του εισοδήματος, θα τελειοποιήσουν το καθεστώς των επιδομάτων, θα ενισχύσουν τα κίνητρα για την δήλωση της αμειβόμενη εργασίας και θα παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη σε εργαζόμενους από 50 ως 65 ετών, μεταξύ άλλων μέσω ενός σχήματος Εγγυημένου Βασικού Εισοδήματος, με τρόπο ώστε να εξαφανίσουν την κοινωνική και πολιτική πίεση για πρόωρη συνταξιοδότηση που έχει εξουθενώσει τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Δημόσια διοίκηση & διαφθορά – Η Ελλάδα επιθυμεί μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Θα:
Μετατρέψει τη μάχη κατά της διαφθοράς σε μία εθνική προτεραιότητα και θα καταστήσει πλήρως λειτουργικό το Εθνικό Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς.
Στοχεύσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και προϊόντων καπνού, θα παρακολουθήσει τις τιμές των εισαγόμενων αγαθών (για να αποτρέψει την απώλεια εσόδων κατά τη διαδικασία εισαγωγής) και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση σκοπεύει άμεσα να θέσει φιλόδοξους στόχους εσόδων, σε αυτούς τους τομείς, για να επιδιωχθούν υπό τον συντονισμό της νεοσύστατης θέσης του υπουργού Επικρατείας.
Μειώσει α) τον αριθμό των υπουργείων από 16 σε 10 β) τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» στη γενική κυβέρνηση και γ) περιορίσει τις παροχές των υπουργών, των βουλευτών και των ανώτατων αξιωματούχων (π.χ. αυτοκίνητα, έξοδα ταξιδιού, επιδόματα).
Αυστηροποιήσει τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και θα συμπεριλάβει ανώτατα όρια δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα.
Ενεργοποιήσει άμεσα την υφιστάμενη (αν και αδρανής) νομοθεσία που ρυθμίσει τα έσοδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωση (έντυπα και ηλεκτρονικά), εξασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δημοπρασιών) ότι θα καταβάλουν στο κράτος τιμές αγορές για τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται και θα απαγορεύσει τη συνέχιση της λειτουργίας των μόνιμα ζημιογόνων ΜΜΕ (χωρίς διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης).
Καθιερώσει ένα διαφανές, ηλεκτρονικό, σε πραγματικό χρόνο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις/προμήθειες επανιδρύοντας την ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ένα περιθωριοποιημένο on-line δημόσιο μητρώο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις).
Μεταρρυθμίσει το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, με σκοπό την απόσυμπίεση της κατανομής των μισθών μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατάλληλες πολιτικές προσλήψεων χωρίς τη μείωση του σημερινού μισθολογικού επιπέδου αλλά διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί στο δημόσιο τομέα δεν θα αυξηθούν.
Εξορθολογίσει τις μη μισθολογικές παροχές, για να μειώσει τη συνολική δαπάνη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και σε συμφωνία με τις ορθές πρακτικές της ΕΕ.
Προωθήσει μέτρα για να: βελτιώσει τους μηχανισμούς πρόσληψης, ενθαρρύνει τις αξιοκρατικές διευθυντικές τοποθετήσεις, να βασίσει την αξιολόγηση του προσωπικού σε πραγματική αξιολόγηση και να καθιερώσει δίκαιες διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας των ανθρωπίνων και άλλων πόρων εντός του δημοσίου τομέα.

ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Πρόγραμμα δόσεων - Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
Βελτιώσει άμεσα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, τη νομοθεσία για τις αποπληρωμές οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία
Ρυθμίσει τα σχήματα δόσεων με τρόπο που θα βοηθά τον αποτελεσματικό διαχωρισμό μεταξύ (α) εσκεμμένης χρεοκοπίας/μη πληρωμής και (β) αδυναμίας πληρωμής• θα στοχοποιήσουν τις περιπτώσεις της κατηγορίας (α) προσώπων και επιχειρήσεων, μέσω αστικών και ποινικών διαδικασιών (ειδικά σε ομάδες υψηλού εισοδήματος) και ταυτόχρονα θα παρέχουν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της κατηγορίας (β) όρους αποπληρωμής κατά τρόπο που θα επιτρέψει σε πιθανώς φερέγγυες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, θα αποτρέπει την κακή εκμετάλλευση πόρων, θα αποκλείει ηθικούς κινδύνους και θα ισχυροποιεί εκ νέου την κοινωνική υπευθυνότητα, μαζί με την κατάλληλη κουλτούρα αποπληρωμής
Αποποινικοποιήσει τα χρέη ατόμων χαμηλών εισοδημάτων με μικρές οφειλές
Εντατικοποιήσει τις μεθόδους και τις διαδικασίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου νομικού πλαισίου για την είσπραξη μη καταβληθέντων φόρων και την αποτελεσματική εφαρμογή των εισπρακτικών μηχανισμών.
Τράπεζες και μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Η Ελλάδα δεσμεύεται για:
Λειτουργία των τραπεζών με θεμιτές εμπορικές/τραπεζικές αρχές.
Πλήρη αξιοποίηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας -σε συνεργασία με τον SSM, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- διασφαλίζοντας ότι θα παίξει καλά τον καθοριστικό του ρόλο για την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και του δανεισμού σε εμπορική βάση και σε συμφωνία τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο που θα λαμβάνει πλήρως υπόψι την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την κατάσταση στην αγορά ακινήτων, τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και τον αρνητικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική θέση της χώρας.
Συνεργασία με τις διοικήσεις και τους θεσμούς των τραπεζών ώστε να αποφύγει, στην προσεχή χρονική περίοδο πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας νοικοκυριών κάτω από ένα ορισμένο εισόδημα, καθώς και τιμωρία των εσκεμμένων παραβατών σσ: (μπαταχτσήδες) με στόχο: α) να διατηρηθεί η κοινωνική υποστήριξη προς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, να αποτραπεί η περαιτέρω πτώση στις τιμές των ακινήτων (που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών), γ) να ελαχιστοποιήσουν τη δημοσιονομική επίπτωση από την αύξηση των αστέγων και δ) να προωθηθεί μία ισχυρή νοοτροπία αποπληρωμής. Τα μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
Ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις εξωδικαστικές διευθετήσεις με τις ρυθμίσεις δόσεων μετά τη νομοθέτησή τους ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος στα δημοσιονομικά και να μην επηρεαστεί η νοοτροπία αποπληρωμών, και παράλληλη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών.
Εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού δικαίου και διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιδιωτικοποιήσεις και διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων
Για την προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς και τη χρησιμοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσματικά οι ελληνικές αρχές:
Δεσμεύονται να μην ανακαλέσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπου η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο.
Θα διασφαλίσουν την παροχή βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από τις ιδιωτικοποιημένες εταιρείες- βιομηχανίες σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επαναθεωρήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει με σκοπό την βελτίωση των όρων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του κράτους να παραγάγει έσοδα, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό των τοπικών οικονομιών, να προωθήσει την εθνική οικονομική ανάκαμψη και να τονώσει προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
Να υιοθετήσει από εδώ και στο εξής μία προσέγγιση κατά την οποία κάθε νέα περίπτωση (σ.σ. ιδιωτικοποιήσεις) θα εξετάζεται ξεχωριστά και αξιοκρατικά με έμφαση στις μακροχρόνιες υπενοικιάσεις και κοινοπραξίες (συνεργασίες ιδιωτικού –δημοσίου τομέα) και συμβόλαια που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα έσοδα της κυβέρνησης αλλά επίσης τα μελλοντικά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων.
Να ενοποιήσει (το ΤΑΙΠΕΔ) με διάφορους οργανισμούς διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που προς το παρόν βρίσκονται διασκορπισμένες στο δημόσιο τομέα) με σκοπό την ανάπτυξη της κρατικής περιουσίας και την ενδυνάμωση της αξίας τους μέσα από μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα.
Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας - Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
Επιτύχει τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές μέσα από την εργατική νομοθεσία μέσα από μία διαδικασία συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους ενώ την ίδια στιγμή θα επωφελείται από την τεχνογνωσία και την υφιστάμενη συνεισφορά του διεθνούς ινστιτούτου εργασία του ΟΟΣΑ και της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
Επεκτείνει και αναπτύξει το υπάρχον σχήμα που παρέχει προσωρινή απασχόληση σε ανέργους, σε συμφωνία με τους εταίρους και όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέψουν και να βελτιώσει τα προγράμματα στήριξης της ενεργούς αγοράς εργασίας με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων.
Να υιοθετήσει μία νέα «έξυπνη» προσέγγιση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που εξισορροπεί τις ανάγκες της ευελιξίας με το δίκαιο. Αυτή περιλαμβάνει τη φιλοδοξία να βελτιώσει και να αυξήσει εν ενθέτω χρόνο τον κατώτατο μισθό κατά τρόπο που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Το εύρος και ο χρόνος των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, θα λάβει δε πλήρως υπόψη τις συμβουλές ενός νέου ανεξάρτητου οργανισμού για το κατά πόσον οι αλλαγές στους μισθούς συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον- Ως τμήμα της νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:
Αφαιρέσει τα εμπόδια στον ανταγωνισμό με βάση την συμβολή (σ.σ..εργαλειοθήκη) του ΟΟΣΑ, ενδυναμώσει την ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού, αναλάβει δράσεις ώστε να μειώσει τα διοικητικά βάρη και τα βάρη της γραφειοκρατίας σε συμφωνία με τη συμβολή του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας που απαγορεύει από δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν (από πολίτες και επιχειρήσεις) έγγραφα που πιστοποιούν πληροφορίες που το κράτος έχει ήδη στην κατοχή του (είτε στην ίδια είτε σε άλλη υπηρεσία).
Να κάνει καλύτερη διαχείριση γαιών συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση γης και την ολοκλήρωση ενός κατάλληλου κτηματολογίου.
Να καταβάλει προσπάθειες για να άρει μη δικαιολογημένους και άνισους περιορισμούς σε κλειστά επαγγέλματα ως τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση προνομιακών κεκτημένων
Να ευθυγραμμίσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και νομοθεσία.
Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος - Η ελληνική κυβέρνηση θα:
Βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων διαμέσου μεγαλύτερης εξειδίκευσης και σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήσει έναν νέο Κώδικα Πολιτικής Διοκονομίας
Προωθήσει την ψηφιοποίηση των νομοθεσίας και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής (σσ: μηνύσεων αγωγών κλπ) και διακυβερνησης του δικαστικού συστήματος.
Στατιστική υπηρεσία - Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να:
Τιμήσει πλήρως τη δέσμευση εμπιστοσύνης για τα στατιστικά στοιχεία και ειδικά την θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζοντας οτι η ΕΛΣΤΑΤ έχει τους καταλλήλους πόρους για να εφαρμόσει το έργο της.
Διασφαλίσει την διαφάνεια και την καταλληλότητα των διαδικασιών ορισμού προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο του 2015 σε συνεργασία με τη Eurostat

ΙV. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το σχέδιο για:
Την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και παροχή ρεύματος) με στοχευμένα μέτρα (π.χ. κουπόνια τροφίμων)
Υλοποίησή του με τρόπο που να είναι χρήσιμος στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας / της διαφθοράς (π.χ. την έκδοση Έξυπνης Κάρτας του Πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα, στο σύστημα υγείας, καθώς και για την απόκτηση πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων, κλπ).
Αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με σκοπό την επέκτασή του σε εθνικό επίπεδο.
Καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης χωρίς καμία αρνητική δημοσιονομική επίπτωση.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΣΟΒΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΣΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Μ. ΓΛΕΖΟΥ

Σοβαρό πολιτικό θέμα προκαλείται στην κυβέρνηση Σύριζα - ανελ, απο τις αντιδράσεις μερίδας πολιτικών στελεχών του κυβερνητικού χώρου σχετικά με την συμφωνία στο eurogroup, αλλά και - κυρίως - την ευρεία πεποίθηση που διαμορφώνεται στον ελληνικό λαό ότι και η νέα κυβέρνηση δένεται με την πολιτική και τις επιλογές των ευρωζωνικών και ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστικών κέντρων. Ότι η κυβερνητική πολιτική και η συμφωνία της με το eurogroup σταθεροποιούν - σε πρώτη φάση - το ήδη κεκτημένο πλαίσιο βαθέματος και έντασης της εξάρτησης της χώρας. Είναι ξεκάθαρο και σαφές, πως (πέρα απο τις γνωστές απο το Σαμαρικο - μνημονιακό καθεστώς, επικλήσεις "δημοσκοπήσεων" που παρουσιάζουν πάντα τον λαό να "επικροτεί") σε πλατιά λαϊκά στρώματα και στον ριζοσπαστικό προοδευτικό λαϊκό κόσμο, οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει οργή, αποδοκιμασία και ανησυχία. Η κατάσταση αυτή λαμβάνει μεγαλύτερες και σοβαρότερες διαστάσεις, μετά και την γνωστή πολιτική παρέμβαση του Μανόλη Γλέζου, που πήρε όχι μόνο εσωτερική αλλά και διεθνή δημοσιότητα και είναι χαρακτηριστικό ότι αποτέλεσε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στους Financial Times. Υπενθυμίζουμε πως η δήλωση - παρέμβαση του Μ.Γλέζου έλεγε τα εξής:
"Η μετονομασία της Τρόικας σε Θεσμούς, του Μνημονίου σε Συμφωνία και των Δανειστών σε Εταίρους, όπως και όταν βαφτίζεις το κρέας ψάρι, δεν αλλάζεις την προηγούμενη κατάσταση.
Δεν αλλάζεις, βέβαια, και την ψήφο του Ελληνικού Λαού, στις εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015.
Ψήφισε αυτό που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ: καταργούμε το καθεστώς της λιτότητας, που δεν αποτελεί μόνο στρατηγική της ολιγαρχίας της Γερμανίας και των άλλων δανειστριών χωρών της ΕΕ, αλλά και της ελληνικής ολιγαρχίας.
Καταργούμε τα Μνημόνια και την Τρόικα, καταργούμε όλους τους νόμους της λιτότητας.
Την επομένη των εκλογών με ένα νόμο καταργούμε την Τρόικα και τις συνέπειές της.
Πέρασε ένας μήνας κι ακόμα η εξαγγελία να γίνει πράξη.
Κρίμα και πάλι κρίμα.
Από την πλευρά μου ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ από τον Ελληνικό Λαό διότι συνήργησα σ΄αυτή την ψευδαίσθηση.
Πριν, όμως, προχωρήσει το κακό.
Πριν να είναι πολύ αργά, ας αντιδράσουμε.
Πριν απ΄όλα τα μέλη, οι φίλοι και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, σε έκτακτες συνελεύσεις, όλων των βαθμίδων των οργανώσεων να αποφασίσουν αν δέχονται αυτήν την κατάσταση.
Μερικοί υποστηρίζουν, πως σε μια συμφωνία, πρέπει κι εσύ να υποχωρήσεις. Κατ΄αρχήν ανάμεσα σε καταπιεστή και καταπιεζόμενο δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός, όπως ακριβώς ανάμεσα στον σκλάβο και στον κατακτητή, λύση είναι μόνο η Λευτεριά.
Αλλά κι αν δεχτούμε αυτό τον παραλογισμό, ήδη οι παραχωρήσεις που έκαναν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις με την ανεργία, τη λιτότητα, τη φτώχεια, τους αυτόχειρες, ξεπερνούν κάθε όριο υποχώρησης".


ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ - ΟΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΑΕΔ

Όπως αναφέρεται και δημοσιεύεται "από το Νοέμβρη παραμένουν απλήρωτοι οι περίπου 10 ωρομίσθιοι καθηγητές ΟΑΕΔ στην Κέρκυρα αλλά και οι εκατοντάδες (πάνω από 1.500) συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα. Αφού λοιπόν διαπράχτηκε το πρώτο «έγκλημα» και οι προσλήψεις ωρομισθίων καθυστέρησαν πάνω από ένα μήνα με αποτέλεσμα πολλοί να μην μπορέσουν να μπουν στο ταμείο ανεργίας, αφού ζούμε την παράλογη κατάσταση κάποιοι ωρομίσθιοι να αμείβονται με... 25 ευρώ την εβδομάδα μικτά, ζούμε τώρα και την αφόρητη κατάσταση της... άρνησης πληρωμών αφού σύμφωνα με πληροφορίες που καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα ο αρμόδιος Πάρεδρος (ελεγκτικό συνέδριο - υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών), αρνήθηκε να εγκρίνει τα εντάλματα πληρωμής των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, με το «αιτιολογικό» ότι δεν έχει προβλεφθεί «μνημονιακή» μείωση στο ωρομίσθιό τους, αντίστοιχη με τη μείωση των μισθών που προέβλεπε το νέο μισθολόγιο για τους μόνιμους, δημόσιους υπάλληλους.
Από ότι φαίνεται κυβέρνηση αλλάξαμε, εργασιακές συνθήκες και «συνήθειες» δεν αλλάξαμε...".

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΑΙΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ "ΘΕΣΜΟΥΣ" ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ - ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Tα αιτήματα τους, με την μορφή προτάσεων για "μέτρα- μεταρρυθμίσεις" πρέπει να υποβάλουν οι έλληνες υπουργοί της κυβέρνησης Σύριζα - ανέλ, προς τους "θεσμούς"... (Τρόικα)... μέχρι την Δευτέρα, με την .. ελπίδα.. ότι θα εγκριθούν, προκειμένου να τεθεί σε επίσημη ισχύ η χθεσινή συμφωνία του eurogroup..

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ EUROGROUP - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ - ΕΝΑΚ - Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟΣ

Συμφωνία έδωσε απόψε το ευρωζωνικό eurogroup, με την συμμετοχή και του ΔΝΤ. Το κείμενο της συμφωνίας είναι το παρακάτω:
Το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015 εξέδωσε το κάτωθι ανακοινωθέν:
"Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμηση για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που κατέβαλε η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε, μαζί με τους θεσμούς, εμπλακεί σε έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές και καταλήξαμε σε κοινό έδαφος σήμερα.
Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο τις υπάρχουσας συμφωνίας, το αίτημα από την ελληνική πλευρά για μια παράταση της Master Financial Agreement Facility Agreement (MFFA), η οποία βασίζεται σε μια σειρά από δεσμεύσεις. Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων του τρέχοντος προγράμματος, με την καλύτερη χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας που θα εξεταστεί από κοινού από τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Η παράταση αυτή θα γεφυρώσει επίσης (bridge) τον χρόνο για την πραγματοποίηση συζητήσεων σε μια πιθανή νέα συμφωνία μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.
Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μια λίστα από μεταρρυθμιστικά μέτρα, με βάση την τρέχουσα συμφωνία, ως το τέλος της Δευτέρας της 23ης Φεβρουαρίου. Οι θεσμοί θα προσφέρουν μια πρώτη εκτίμηση για το αν αυτή θα είναι επαρκώς συνεκτική ώστε να αποτελέσουν ένα έγκυρο σημείο εκκίνησης για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η λίστα αυτή θα γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς ως το τέλος του Απριλίου.
Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παρατεταμένης συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτρέψει οποιαδήποτε εκταμίευση της δόσης που εκκρεμεί από το τρέχον πρόγραμμα του EFSF και την μεταφορά των κερδών από τα ομόλογα του προγράμματος SMP το 2014. Και τα δύο υπόκεινται στην έγκριση από το Eurogroup.
Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμών, το Eurogroup συμφωνεί ότι οι πόροι, που είναι διαθέσιμοι αυτήν την στιγμή στο μαξιλάρι του ΤΧΣ, θα περάσουν στον EFSF, απελευθερωμένα από διεκδικήσεις τρίτων μερών για την διάρκεια της παράτασης της MFFA. Οι πόροι θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για την διάρκεια της παράτασης MFFA και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για κόστη εκκαθάρισης. Θα μπορούν να απελευθερωθούν μόνο μετά από αίτημα από την ΕΚΤ και τον Eνιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Υπό το πρίσμα αυτό, καλωσορίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνήσαμε επίσης ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν επί μακρόν εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της τεχνικής βοήθειας.
Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα.
Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά έσοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με ανακοινωθέν του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012. Τα θεσμικά όργανα θα λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015 για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, καλωσορίζουμε ότι σε ορισμένους τομείς, οι ελληνικές πολιτικές προτεραιότητες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και καλύτερη ολοκλήρωση της παρούσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και μονομερείς αλλαγές των πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τα θεσμικά όργανα.
Επί τη βάση αυτού του αιτήματος, τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών, τις συστάσεις των θεσμών και την σημερινή συμφωνία, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με το βλέμμα στην κατάληξη μιας τελικής απόφασης για την παράταση της τρέχουσας ΜFFΑ ως και για τέσσερις μήνες από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF. Καλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν άμεσα την εργασία που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, όσο τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου".
                           ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Eurogroup statement on Greece
20/02/2015 | 21:00 | Statement and remarks | 1100/15 | Economy & finance
The Eurogroup reiterates its appreciation for the remarkable adjustment efforts
undertaken by Greece and the Greek people over the last years. During the last few
weeks, we have, together with the institutions, engaged in an intensive and
constructive dialogue with the new Greek authorities and reached common ground
today.
The Eurogroup notes, in the framework of the existing arrangement, the request from
the Greek authorities for an extension of the Master Financial Assistance Facility
Agreement (MFFA), which is underpinned by a set of commitments. The purpose of
the extension is the successful completion of the review on the basis of the conditions
in the current arrangement, making best use of the given flexibility which will be
considered jointly with the Greek authorities and the institutions. This extension
would also bridge the time for discussions on a possible follow-up arrangement
between the Eurogroup, the institutions and Greece.
The Greek authorities will present a first list of reform measures, based on the current
arrangement, by the end of Monday February 23. The institutions will provide a first
view whether this is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a
successful conclusion of the review. This list will be further specified and then agreed
with the institutions by the end of April.
Only approval of the conclusion of the review of the extended arrangement by the
institutions in turn will allow for any disbursement of the outstanding tranche of the
current EFSF programme and the transfer of the 2014 SMP profits. Both are again
subject to approval by the Eurogroup.
In view of the assessment of the institutions the Eurogroup agrees that the funds, so
far available in the HFSF buffer, should be held by the EFSF, free of third party rights
for the duration of the MFFA extension. The funds continue to be available for the
duration of the MFFA extension and can only be used for bank recapitalisation and
resolution costs. They will only be released on request by the ECB/SSM.
In this light, we welcome the commitment by the Greek authorities to work in close
agreement with European and international institutions and partners. Against this
background we recall the independence of the European Central Bank. We also
agreed that the IMF would continue to play its role.
The Greek authorities have expressed their strong commitment to a broader and
deeper structural reform process aimed at durably improving growth and employment
prospects, ensuring stability and resilience of the financial sector and enhancing social
fairness. The authorities commit to implementing long overdue reforms to tackle
corruption and tax evasion, and improving the efficiency of the public sector. In this 2
context, the Greek authorities undertake to make best use of the continued provision
of technical assistance.
The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their
financial obligations to all their creditors fully and timely.
The Greek authorities have also committed to ensure the appropriate primary fiscal
surpluses or financing proceeds required to guarantee debt sustainability in line with
the November 2012 Eurogroup statement. The institutions will, for the 2015 primary
surplus target, take the economic circumstances in 2015 into account.
In light of these commitments, we welcome that in a number of areas the Greek policy
priorities can contribute to a strengthening and better implementation of the current
arrangement. The Greek authorities commit to refrain from any rollback of measures
and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively
impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the
institutions.
On the basis of the request, the commitments by the Greek authorities, the advice of
the institutions, and today's agreement, we will launch the national procedures with a
view to reaching a final decision on the extension of the current EFSF Master
Financial Assistance Facility Agreement for up to four months by the EFSF Board of
Directors. We also invite the institutions and the Greek authorities to resume
immediately the work that would allow the successful conclusion of the review.
We remain committed to provide adequate support to Greece until it has regained full
market access as long as it honours its commitments within the agreed framework. 

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕ 233 ΨΗΦΟΥΣ (ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΕΛ) - ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

233 ψήφους υπέρ έλαβε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος και εξελέγη, απόψε, νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον πρώην υπουργό και ηγετικό παράγοντα της ΝΔ υποστήριξαν με την ψήφο τους, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η Νέα Δημοκρατία.
Στην κοινοβουλευτική διαδικασία εκλογής του προέδρου, ψήφισαν 295 βουλευτές και 5 ήταν οι απόντες. Από τους 295, οι 233 ψήφισαν τον Προκόπη Παυλόπουλο, οι 30 το Νίκο Αλιβιζάτο, που είχε προταθεί από το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, και 32 παρών.

ΓΟΡΓΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΜΠΛΟΚ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται η αναδιάταξη - αναπροσαρμογή στο πλαίσιο λειτουργίας του εγχώριου μπλοκ (αστικής) εξουσίας, λίγες εβδομάδες μετά τις εκλογές και την έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού για ανατροπή, ρήξη με τα ντόπια και διεθνή κέντρα και προοδευτική πορεία της χώρας. Η λήξη μιας ευρύτατης και αντιφατικής στο πολιτικό περιεχόμενο, φιλολογίας - ονοματολογίας που αναπτύχθηκε την προηγούμενη περίοδο, δόθηκε απο τον Α.Τσίπρα, στην συνεδρίαση της ΚΟ του Σύριζα, με την επίσημη ανακοίνωση - πρόταση του Σύριζα (και της κυβέρνησης) για την προεδρία της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, ηγετικού στελέχους της ΝΔ, μεταπολιτευτικού στελέχους - υπουργού σε κρίσιμες φάσεις και γεγονότα (π.χ οικουμενική Ζολώτα - δολοφονία Αλέξη Γρηγορόπουλου κλπ), γνωστού κομματάρχη - παράγοντα της καραμανλικής οικογένειας και της "παράταξης".. Ο κ.Παυλόπουλος προτείνεται απο τον Σύριζα και την κυβέρνηση για να εκπροσωπήσει την "εθνική ενότητα" απο την θέση του ανώτατου πολιτειακού  παράγοντα (με αποκλεισμό κάθε άλλης πρότασης, κυρίως αριστερού προοδευτικού - αντιφασιστικού χαρακτήρα) που εξαρχής διαφαίνονταν (στους ψύχραιμους παρατηρητές των εξελίξεων) πως δεν αποτελεί ενδεχόμενο σοβαρού προβληματισμού για την κυβέρνηση. Έτσι, συνεχίζεται και κλιμακώνεται το στήσιμο του νέου πολιτικού σκηνικού της χώρας μας, φυσικά στην κορυφή της "πυραμίδας" και όχι στην βάση της, που είναι ο λαός, γιατί εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σήμερα, στις 19.30 θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, καταρχήν, για την εκλογή νέου Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφοι. Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα δεδομένα, ο κ.Παυλόπουλος αναμένεται να συγκεντρώσει 238 ψήφους, δηλαδή τους βουλευτές της ΝΔ, του Συριζα και των ΑΝΕΛ. Επιπλέον υποψήφιος θα είναι ο Νίκος Αλιβιζάτος, με πρόταση απο ΠΑΣΟΚ και "ποτάμι" που αναμένεται να λάβει 32 ψήφους.

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Η ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑ - ΕΝΑΚ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Χωρίς "απόφαση" σχετικά με την Ελλάδα και το eurogroup της Δευτέρας, ενώ κλιμακώνονται οι πιέσεις των ιμπεριαλιστικών ευρωζωνικών κέντρων, που απαιτούν ολοκληρωτική και ξεκάθαρη προσαρμογή - υποταγή στην πολιτική και τις επιλογές τους - και - την κυβέρνηση της χώρας μας να δείχνει διαρκή σημάδια ανταπόκρισης σε μια τέτοια προσαρμογή.. Η πολιτική της ψευτο - διαπραγμάτευσης των ευρωζωνικών κέντρων και των Γερμανών αναπτύσσεται με ένταση και σαφή "ενορχήστρωση" με τον αρχιερέα της ευρωζώνης και του γερμανικού ιμπεριαλισμού Σόιμπλε να επιτίθεται βάναυσα, προκλητικά και προσβλητικά (αλλά "εύστοχα") πρωτίστως ενάντια στον ελληνικό λαό και την ισχυρή βούληση του για εθνική ανεξαρτησία - ρήξη - ανατροπή - αξιοπρέπεια. Ακριβώς, το μαχητικό φρόνημα αυτού του λαού επιχειρούν να κάμψουν - τρομοκρατήσουν - αλλοιώσουν τα ευρωζωνικά ιμπεριαλιστικά κέντρα, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Τα ουσιαστικά στοιχεία που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή σχετικά με την χώρα μας και την πολιτική - οικονομική - κοινωνική κατάσταση, θα καταγραφούν - όπως έχουμε ήδη διευκρινίσει - σε συνολική ανακοίνωση - πολιτική παρέμβαση της ΕΝΑΚ στις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο της επείγουσας επικαιρότητας σημειώνουμε την δήλωση του υπουργού οικονομικών Βαρουφάκη - κατά την άφιξη του στο Συμβούλιο υπουργών οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) - πως "το επόμενο βήμα είναι το υπεύθυνο βήμα".. .

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014

Μία εικόνα για την τεράστια ανεργία στην Ελλάδα παρουσιάζεται με βάση τα "επίσημα" στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα απο δύο - επίσης επίσημους - φορείς, την ΕΛΣΤΑΤ και τον ΟΑΕΔ. Στα στοιχεία αυτά παρουσιάζεται στασιμότητα τον Νοέμβρη του 2014 και αύξηση της ανεργίας (με αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων) τον Δεκέμβρη. Η ελληνική στατιστική αρχή προσδιορίζει την ανεργία τον Νοέμβρη σε ποσοστό 25,8%.
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Νοέμβρη του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,7% τον Νοέμβριο του 2013 και 25,8% τον Οκτώβριο του 2014 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Νοέμβρη του 2014 προσδιορίστηκε σε 3.538.308 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.347.378 άτομα.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 52.585 άτομα σε σχέση με το Νοέμβρη του 2013 (αύξηση 1,5%) και μειώθηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2014 (μείωση 0,8%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με το Νοέμβρη του 2013 (μείωση 0,8%) και κατά 13.552 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2014 (μείωση 1,1%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 2.590 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,1%) και αυξήθηκαν κατά 36.931 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (αύξηση 1,1%).
Στους 858.125 έφθασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,42% ή κατά 3.608 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Μικρή αύξηση κατά 253 ή κατά 0,12% εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία και οι οποίοι ανέρχονται σε 205.803 άτομα από 205.550 τον Νοέμβρη. Από αυτούς του 33,38% ή 68.687 άτομα, είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Αύξηση κατά 53.173 άτομα παρατηρείται στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι έφθασαν τους 173.526 άτομα από 120.353 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία ανέρχονται σε 858.125 άτομα. Από αυτούς οι 453.098 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Υπάρχουν όμως και άλλοι 205.803 άνεργοι, οι οποίοι, αν και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία. Από αυτούς οι 68.687 είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, οι 342.696 είναι άνδρες (39,94%) και το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή 515.429, είναι γυναίκες (60,06%). Ποσοστό 40,69% ή 349.172 άτομα από τους εγγεγραμμένους ανέργους, είναι 30 έως 44 ετών, και 21,79% ή 187.007 άνεργοι, προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα, 45-54 ετών. Σχεδόν οι μισοί, από τους εγγεγραμμένους ανέργους, δηλαδή 48,68% ή 417.772 άτομα, είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 60,06% είναι γυναίκες.

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΚ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την ανακοίνωση και της κυβερνητικής πρότασης για την προεδρία της Δημοκρατίας, η ΕΝΑΚ θα τοποθετηθεί με νέα συνολική ανακοίνωση, σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ - Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πέρασαν απο την Βουλή και πήραν ψήφο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τα αναμενόμενα, οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Υπέρ ψήφισαν 162 βουλευτές, 137 κατά.
Θετική ψήφο στην κυβέρνηση έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, όχι δήλωσαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΚΚ, του Ποταμιού, του ΠΑΣΟΚ και της Χρυσής Αυγής. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές.

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στη Βουλή η συζήτηση σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Με την ανακοίνωση της, πριν τις εκλογές, η ΕΝΑΚ καθόρισε συγκεκριμένα μέτωπα και επεσήμανε ζωτικά θέματα και προβλήματα. 
Στις 25 Γενάρη ο ελληνικός λαός, σε εκλογικό επίπεδο, έδωσε χτύπημα στους φορείς - εκτελεστές των πολιτικών λαικής εξόντωσης και εθνικής εξάρτησης. Λαϊκοί αγώνες, αντίσταση, κοινωνική εξαθλίωση και οργή, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο και σφράγισαν τις εξελίξεις. Σε ένα βαθμό σημαντικό και συνδυαστικά κρίσιμο, ο λαός εξέφρασε βούληση υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της ανατροπής, της ρήξης με τα ξένα κέντρα και την ντόπια αστική τάξη. Πλατιά λαϊκά στρώματα, κινήθηκαν αποφασιστικά και πέρα - ανεξάρτητα απο διαμεσολαβητικά κόμματα (Σύριζα κ.α) συσπειρώθηκαν στην πολιτική κατεύθυνση της επιβίωσης, της ανεξαρτησίας, της ρήξης, ανατρέποντας μαζικά την στημένη και πρωτοφανή επιχείρηση τρομοκρατίας - κινδυνολογίας των ιμπεριαλιστικών κέντρων και των ντόπιων συνεργατών τους. Αυτή η πραγματικότητα αποτέλεσε την κύρια πολιτική προϋπόθεση της εκλογικής επικράτησης του Σύριζα και της κυβερνητικής αλλαγής που επήλθε. Η ΕΝΑΚ επισημαίνει πρώτα - πρώτα ότι για εμάς είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως : στον Συριζα και σε βάση εκλογική, συγκεντρώθηκαν πλατιά ριζοσπαστικά τμήματα του λαού, εργάτες, επαγγελματίες και αγρότες, νέοι, άνεργοι και απελπισμένοι, αγωνιστές κινημάτων, οπαδοί της ανεξαρτησίας και όχι της ευρωζώνης - ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ευρύτερα λαϊκά στρώματα και τμήματα που οι διαθέσεις τους δεν ταυτίζονται, ούτε καλύπτονται πολιτικά και προγραμματικά απο τον Συριζα, την ηγετική του ομάδα, την οργάνωση του και τα αποκρυσταλομένα  όρια του. Η πραγματικότητα αυτή, υποχρεώνει και "δεσμεύει" την κυβέρνηση Συριζα (όπως ήδη διαφαίνεται) σε μια άμεση ανταπόκριση και "ικανοποίηση" επιλεγμένων λαϊκών αιτημάτων και διεκδικήσεων, που έδωσαν το στίγμα, που ήταν σημαίες στην κοινωνική αντίσταση των προηγούμενων χρόνων, σαν προϋπόθεση για να διατηρήσει έλεγχο και διαύλους επικοινωνίας με τα πλέον προωθημένα ριζοσπαστικά λαϊκά τμήματα. Σε άλλη περίπτωση, η κυβέρνηση θα ήταν πολιτικά μετέωρη. Η ΕΝΑΚ χαιρετίζει κάθε "κοινωνική επανόρθωση", που όμως δεν είναι κοινωνική κατάκτηση. Χαιρετίζει κάθε ακύρωση ξεπουλήματος - ιδιωτικοποίησης, που όμως και πάλι, δεν αποτελεί νέα κοινωνική κατάκτηση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, που είναι πυκνός σε γεγονότα και που δεν επιτρέπει την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων. Παράλληλα η ΕΝΑΚ, αποκλειστικά απο τη ταξική σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, επαναφέρει στην επικαιρότητα το γνωστό σύνθημα μας "πιο ψηλά τον πήχη των κοινωνικών διεκδικήσεων" και με αυτό το σύνθημα απευθυνόμαστε στο λαό.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΚ σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα

..Το "ΚΚ" του Περισσού πραγματοποίησε ένα ακόμα ( απο τα πολλά ) εκλογικό σημειωτόν. Το κόμμα αυτό, περιθωριοποιημένο και απαξιωμένο απο τις πλατιές μάζες του λαού και τον ευρύ δημοκρατικό προοδευτικό και ριζοσπαστικό κόσμο, έδωσε ένα ακόμα εκλογικό αγώνα με συνθήματα στενής κομματικής επιβίωσης, έξω και πέρα απο τις αντικειμενικές συνθήκες και τις λαϊκές ανάγκες. Κύρια αιτία της (περιορισμένης) εκλογικής επιβίωσης του είναι η συστηματική δημαγωγική οικειοποίηση και καπηλεία των ιστορικών συμβόλων και της ιστορίας του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Το κόμμα αυτό, της διάσπασης και της διαστρέβλωσης της πολιτικής προοπτικής, δεν εξέφρασε τις διαθέσεις, τον παλμό, τις προσδοκίες του λαού στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Χωρίς το "ειδικό βάρος" της καπηλείας του "ιστορικού φορτίου" και με μόνο εφόδιο την σύγχρονη παρουσία και πολιτική του, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε λεπτό. Το κόμμα του Περισσού, ενώ χαρακτήρισε τον Συριζα σαν "νέο ΠΑΣΟΚ" και ακολούθησε μια έξαλλη αρνητική αντιΣυριζα πολιτική, ισοπεδώνοντας ακόμα και τα - ελλειπή και αντιφατικά - αντιφασιστικά χαρακτηριστικά του Συριζα, τελικά δεν τον αντιμετώπισε, ούτε μπορούσε να το κάνει με την πολιτική που διαθέτει. Έτσι, είναι η δεύτερη φορά, (1981 η πρώτη) που το "ΚΚ" αποτυγχάνει παταγωδώς στους στόχους του και στα μέτωπα που ανοίγει με "τα ΠΑΣΟΚ" και την "σοσιαλδημοκρατία". Παράλληλα, η εκλογική και πολιτική θέση του για τη λεγόμενη "λαϊκή  αντιπολίτευση" είναι μια νέο - σοσιαλδημοκρατική θέση. 
Τα σχήματα της "ανταρσύα" και των "μ-λ κομμάτων" κατέγραψαν πολύ περιορισμένες η και ισχνές εκλογικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας, θεωρούμε, την εκτίμηση - θέση της ΕΝΑΚ σχετικά με τις πολιτικές - ιδεολογικές - οργανωτικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη - αναγέννηση του κινήματος. Οι τροτσκιστικές ομάδες δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στον γενικό κανόνα. 
Τέλος η ΕΝΑΚ σημειώνει και υπογραμμίζει την διατήρηση του ποσοστού της εκλογικής αποχής σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα, γεγονός αξιοπρόσεκτο, ειδικά στη παρούσα συγκυρία  και επιπλέον το διακριτό και υπολογίσιμο ποσοστό διπλάσιων άκυρων και των λευκών ψηφοδελτίων.  

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (απο την ανακοίνωση - εκτίμηση της ΕΝΑΚ για τις πολιτικές εξελίξεις)

                 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
Πριν και κατά την προεκλογική περίοδο, δύο τοποθετήσεις σφραγίζουν το βασικό πλαίσιο για τη χώρα. 1) Η θέση - δήλωση Σαμαρά πως "οι ελληνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι παράλληλα πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
 2) Η θέση Τσίπρα - Συριζα πως "το χρέος είναι και ευρωπαϊκό και απαιτείται ευρωπαϊκή διάσκεψη". Οι δύο αυτές θέσεις, ουσιαστικά αποτελούν σύγχρονα βάθρα αναπαραγωγής και ενίσχυσης του συστήματος εξάρτησης της χώρας. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και κυρίως η διερεύνηση - εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της χώρας μας, ουσιαστικά κυριαρχούν σήμερα στο ενδιαφέρον των διεθνών ομίλων και των ιμπεριαλιστικών κρατών, αποκτώντας προτεραιότητα και οξύνοντας τους ανταγωνισμούς. Από την άλλη, το λεγόμενο "χρέος" σαφέστατα δεν είναι χρέος του ελληνικού λαού, αλλά αποκλειστικά της ντόπιας ξεπουλημένης αντιπαραγωγικής αστικής τάξης. Ο εξ - ευρωπαϊσμός του χρέους απο τον Συριζα το "νομιμοποιεί" και το καθιστά επίσημα και "διαπιστωμένα εθνικό - ελληνικό", ενώ οδηγεί, στην καλύτερη περίπτωση σε ένα - ήδη διακηρυγμένο - συμβιβασμό, μέσω μιας πιθανής διάσκεψης η και απευθείας συνομιλιών, που σαν αποτέλεσμα, θα φορτώνει επίσημα και "τελεσίδικα" μεγάλο μέρος του στον ελληνικό λαό. Το ριζοσπαστικό λαϊκό κίνημα και η ΕΝΑΚ θεωρούν την άρνηση αναγνώρισης του "χρέους" σαν μοναδική επιβεβλημένη θέση και διέξοδο που μπορεί να στηρίξει μια βιώσιμη εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού της χώρας μας. Η ΕΝΑΚ θα τοποθετηθεί αναλυτικά στα θέματα αυτά, την επόμενη περίοδο.    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Η ΕΝΑΚ στέλνει δημόσιο κάλεσμα στα στελέχη των εργασιακών χώρων και των κινημάτων, στους αριστερούς αγωνιστές, στους προοδευτικούς νέους και νέες, στους άνεργους,σε όλο το λαό και τους καλεί να συσπειρωθούν άμεσα, ενεργά, μαχητικά σε δύο βασικούς, επείγοντες και επίκαιρους στόχους - μέτωπα, που συμπυκνωμένα είναι:
1) Να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά των πήχη των λαϊκών κοινωνικών διεκδικήσεων σε όλους τους τομείς. Διεκδίκηση, συσπείρωση παντού. Καμιά ανοχή στον συμβιβασμό, στην υποταγή, στην ολιγωρία, στον πολιτικαντισμό. Κάθε δικαίωση λαϊκού αιτήματος, κάθε επαναπρόσληψη απολυμένου, κάθε μικρή νίκη, δεν είναι ρουσφέτι η παραχώρηση κανενός. Για όλα, έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες. Κάθε μικρή νίκη να αποτελέσει αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερες. Ο στόχος είναι: άμεση ανατροπή της λιτότητας και διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων.
2) Καλούμε τους αγωνιστές, τα εργατικά στελέχη και τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να ρίξουν όλο τους το βάρος και να διασφαλίσουν στην πράξη την απόλυτη ανεξαρτησία των συνδικάτων, των σωματείων, των συλλόγων. Ανεξάρτητα - διεκδικητικά συνδικάτα, ενάντια στη διάσπαση και τους διασπαστές, συνδικάτα της εργατικής ενότητας, ενάντια σε όποιους επιχειρήσουν να μετατρέψουν το εργατικό κίνημα σε μοχλό και παράρτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Η ΕΝΑΚ σας καλεί, αδιαπραγμάτευτα ενάντια στον κυβερνητισμό και σε όποιες επιδιώξεις μετατροπής των συνδικάτων σε κυβερνητική η κομματική συνιστώσα του Συριζα. Τέτοιες πρακτικές πληρώθηκαν ακριβά στο παρελθόν και χαντάκωσαν το εργατικό κίνημα (ηθικά - πολιτικά και οργανωτικά). Ανεξάρτητα αγωνιστικά συνδικάτα, ανεξάρτητοι αγωνιστές συνδικαλιστές, καμιά ανοχή στον κυβερνητισμό, αυτή είναι η άμεση κατεύθυνση και το κάλεσμα της ΕΝΑΚ.
Η ΕΝΑΚ καλεί το ανεξάρτητο ριζοσπαστικό λαϊκό κίνημα να συνδέσει πολιτικά κάθε αγωνιστικό μέτωπο με το κύριο μέτωπο, που είναι ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία και την εργατική εξουσία. Για έξοδο της χώρας απο τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς (ΕΕ/ΝΑΤΟ) και για μια πορεία αυτοδύναμης παραγωγικής ανασυγκρότησης με λαό - εργατική τάξη στο τιμόνι της χώρας. Για την οικοδόμηση μιας πραγματικής - αληθινής αριστεράς του εργαζόμενου λαού, που θα ανατρέψει την εξάρτηση και θα οδηγήσει τη χώρα στη πρόοδο, την παραγωγική αυτοδυναμία, την ισχυρή - ασφαλή οικονομία και την εργατική κυριαρχία.

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΑΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

σχετικά με τις εκλογές και τις νέες πολιτικές εξελίξεις
ΕΝΑΚ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΛΑΪΚΌ ΚΙΝΗΜΑ 

Με την ανακοίνωση της, πριν τις εκλογές, η ΕΝΑΚ καθόρισε συγκεκριμένα μέτωπα και επεσήμανε ζωτικά θέματα και προβλήματα. 
Στις 25 Γενάρη ο ελληνικός λαός, σε εκλογικό επίπεδο, έδωσε χτύπημα στους φορείς - εκτελεστές των πολιτικών λαικής εξόντωσης και εθνικής εξάρτησης. Λαϊκοί αγώνες, αντίσταση, κοινωνική εξαθλίωση και οργή, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο και σφράγισαν τις εξελίξεις. Σε ένα βαθμό σημαντικό και συνδυαστικά κρίσιμο, ο λαός εξέφρασε βούληση υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της ανατροπής, της ρήξης με τα ξένα κέντρα και την ντόπια αστική τάξη. Πλατιά λαϊκά στρώματα, κινήθηκαν αποφασιστικά και πέρα - ανεξάρτητα απο διαμεσολαβητικά κόμματα (Σύριζα κ.α) συσπειρώθηκαν στην πολιτική κατεύθυνση της επιβίωσης, της ανεξαρτησίας, της ρήξης, ανατρέποντας μαζικά την στημένη και πρωτοφανή επιχείρηση τρομοκρατίας - κινδυνολογίας των ιμπεριαλιστικών κέντρων και των ντόπιων συνεργατών τους. Αυτή η πραγματικότητα αποτέλεσε την κύρια πολιτική προϋπόθεση της εκλογικής επικράτησης του Σύριζα και της κυβερνητικής αλλαγής που επήλθε. Η ΕΝΑΚ επισημαίνει πρώτα - πρώτα ότι για εμάς είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως : στον Συριζα και σε βάση εκλογική, συγκεντρώθηκαν πλατιά ριζοσπαστικά τμήματα του λαού, εργάτες, επαγγελματίες και αγρότες, νέοι, άνεργοι και απελπισμένοι, αγωνιστές κινημάτων, οπαδοί της ανεξαρτησίας και όχι της ευρωζώνης - ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ευρύτερα λαϊκά στρώματα και τμήματα που οι διαθέσεις τους δεν ταυτίζονται, ούτε καλύπτονται πολιτικά και προγραμματικά απο τον Συριζα, την ηγετική του ομάδα, την οργάνωση του και τα αποκρυσταλομένα  όρια του. Η πραγματικότητα αυτή, υποχρεώνει και "δεσμεύει" την κυβέρνηση Συριζα (όπως ήδη διαφαίνεται) σε μια άμεση ανταπόκριση και "ικανοποίηση" επιλεγμένων λαϊκών αιτημάτων και διεκδικήσεων, που έδωσαν το στίγμα, που ήταν σημαίες στην κοινωνική αντίσταση των προηγούμενων χρόνων, σαν προϋπόθεση για να διατηρήσει έλεγχο και διαύλους επικοινωνίας με τα πλέον προωθημένα ριζοσπαστικά λαϊκά τμήματα. Σε άλλη περίπτωση, η κυβέρνηση θα ήταν πολιτικά μετέωρη. Η ΕΝΑΚ χαιρετίζει κάθε "κοινωνική επανόρθωση", που όμως δεν είναι κοινωνική κατάκτηση. Χαιρετίζει κάθε ακύρωση ξεπουλήματος - ιδιωτικοποίησης, που όμως και πάλι, δεν αποτελεί νέα κοινωνική κατάκτηση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, που είναι πυκνός σε γεγονότα και που δεν επιτρέπει την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων. Παράλληλα η ΕΝΑΚ, αποκλειστικά απο τη ταξική σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, επαναφέρει στην επικαιρότητα το γνωστό σύνθημα μας "πιο ψηλά τον πήχη των κοινωνικών διεκδικήσεων" και με αυτό το σύνθημα απευθυνόμαστε στο λαό.  
 ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Η ΕΝΑΚ στέλνει δημόσιο κάλεσμα στα στελέχη των εργασιακών χώρων και των κινημάτων, στους αριστερούς αγωνιστές, στους προοδευτικούς νέους και νέες, στους άνεργους,σε όλο το λαό και τους καλεί να συσπειρωθούν άμεσα, ενεργά, μαχητικά σε δύο βασικούς, επείγοντες και επίκαιρους στόχους - μέτωπα, που συμπυκνωμένα είναι:
1) Να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά των πήχη των λαϊκών κοινωνικών διεκδικήσεων σε όλους τους τομείς. Διεκδίκηση, συσπείρωση παντού. Καμιά ανοχή στον συμβιβασμό, στην υποταγή, στην ολιγωρία, στον πολιτικαντισμό. Κάθε δικαίωση λαϊκού αιτήματος, κάθε επαναπρόσληψη απολυμένου, κάθε μικρή νίκη, δεν είναι ρουσφέτι η παραχώρηση κανενός. Για όλα, έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες. Κάθε μικρή νίκη να αποτελέσει αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερες. Ο στόχος είναι: άμεση ανατροπή της λιτότητας και διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων.
2) Καλούμε τους αγωνιστές, τα εργατικά στελέχη και τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να ρίξουν όλο τους το βάρος και να διασφαλίσουν στην πράξη την απόλυτη ανεξαρτησία των συνδικάτων, των σωματείων, των συλλόγων. Ανεξάρτητα - διεκδικητικά συνδικάτα, ενάντια στη διάσπαση και τους διασπαστές, συνδικάτα της εργατικής ενότητας, ενάντια σε όποιους επιχειρήσουν να μετατρέψουν το εργατικό κίνημα σε μοχλό και παράρτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Η ΕΝΑΚ σας καλεί, αδιαπραγμάτευτα ενάντια στον κυβερνητισμό και σε όποιες επιδιώξεις μετατροπής των συνδικάτων σε κυβερνητική η κομματική συνιστώσα του Συριζα. Τέτοιες πρακτικές πληρώθηκαν ακριβά στο παρελθόν και χαντάκωσαν το εργατικό κίνημα (ηθικά - πολιτικά και οργανωτικά). Ανεξάρτητα αγωνιστικά συνδικάτα, ανεξάρτητοι αγωνιστές συνδικαλιστές, καμιά ανοχή στον κυβερνητισμό, αυτή είναι η άμεση κατεύθυνση και το κάλεσμα της ΕΝΑΚ.
Η ΕΝΑΚ καλεί το ανεξάρτητο ριζοσπαστικό λαϊκό κίνημα να συνδέσει πολιτικά κάθε αγωνιστικό μέτωπο με το κύριο μέτωπο, που είναι ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία και την εργατική εξουσία. Για έξοδο της χώρας απο τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς (ΕΕ/ΝΑΤΟ) και για μια πορεία αυτοδύναμης παραγωγικής ανασυγκρότησης με λαό - εργατική τάξη στο τιμόνι της χώρας. Για την οικοδόμηση μιας πραγματικής - αληθινής αριστεράς του εργαζόμενου λαού, που θα ανατρέψει την εξάρτηση και θα οδηγήσει τη χώρα στη πρόοδο, την παραγωγική αυτοδυναμία, την ισχυρή - ασφαλή οικονομία και την εργατική κυριαρχία.
                            ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Ο σχηματισμός συγκυβέρνησης Συριζα - ΑΝΕΛ (ακόμα και σαν αποτέλεσμα συσχετισμών) προκαλεί ενόχληση, ανησυχία και αποδοκιμασία σε ευρύτερα τμήματα προοδευτικών ανθρώπων και αριστερών αγωνιστών. Η ηγεσία των ΑΝΕΛ, σε ρόλο "εγγυητή" της κυβερνητικής πορείας, της "εθνικής ενότητας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού" όπως δηλώνει, σε συνδυασμό μάλιστα με φημολογούμενη κυβερνητική πρόθεση για ανάδειξη στην προεδρία γνωστού μεγαλοπαράγοντα της Δεξιάς και του ευρωατλαντισμού, στήνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη τοποθέτηση της ΕΝΑΚ και του αριστερού κινήματος, αυτονόητα γίνεται απο διαφορετική βάση με την κριτική που ασκείται στον κ. Καμμένο και το κόμμα του, απο το κατασκευασμένο "Ποτάμι" του κ. Θεοδωράκη η τον κ. Μάρτιν Σουλτς και ευρωζωνικούς κύκλους, η ακόμα και απο το κόμμα του Περισσού, με τις ισχυρές "ανοχές" του στα συντηρητικά και θρησκόληπτα ρεύματα.
Η εκλογική ήττα της Δεξιάς - ΝΔ υπήρξε πολιτικά κρίσιμη και σημαντική, δεν έχει όμως την απαιτούμενη έκταση και βάθος. Η σημασία και αξία της εκλογικής ήττας της μοναρχοφασιστικής παράταξης περιορίζεται απο το γεγονός της ανάδειξης σε τρίτο κόμμα της ναζιφασιστικής "χρυσής αυγής", μιας ρατσιστικής εγκληματικής ομάδας, προερχόμενης απο τα σπλάχνα της ντόπιας αστικής τάξης, που αποτελεί οργανικό τμήμα και εφεδρεία της μοναρχοφασιστικής παράταξης και του εγχώριου δωσιλογισμού. Η ΕΝΑΚ ξανά - βάζει το ζήτημα για ένα ισχυρό κίνημα αποκάλυψης του σκοταδισμού - φασισμού που εκτιμούμε ότι έχει απλώσει ρίζες και πλοκάμια σε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα. 
Ο πολιτικός χώρος του κέντρου και της "νόμιμης" σοσιαλδημοκρατίας (ΠΑΣΟΚ - ΚΙΔΗΣΟ) συνέχισε την κατηφορική του πορεία προς τον πάτο, που ξεκίνησε με τον Σημιτισμό, σαν αποτέλεσμα της ταύτισης του με το μνημονιακό καθεστώς και το χρεοκοπημένο ντόπιο καπιταλιστικό μοντέλο. Ο ρόλος και οι προοπτικές του κατασκευασμένου - νεοφιλελεύθερου "Ποταμιού" θα είναι για μια περίοδο ένα ανοιχτό ζήτημα, ενώ αποτελεί δεδομένο η αντιδραστική πολιτική του κόμματος αυτού. 
Το "ΚΚ" του Περισσού πραγματοποίησε ένα ακόμα ( απο τα πολλά ) εκλογικό σημειωτόν.Το κόμμα αυτό, περιθωριοποιημένο και απαξιωμένο απο τις πλατιές μάζες του λαού και τον ευρύ δημοκρατικό προοδευτικό και ριζοσπαστικό κόσμο, έδωσε ένα ακόμα εκλογικό αγώνα με συνθήματα στενής κομματικής επιβίωσης, έξω και πέρα απο τις αντικειμενικές συνθήκες και τις λαϊκές ανάγκες. Κύρια αιτία της (περιορισμένης) εκλογικής επιβίωσης του είναι η συστηματική δημαγωγική οικειοποίηση και καπηλεία των ιστορικών συμβόλων και της ιστορίας του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Το κόμμα αυτό, της διάσπασης και της διαστρέβλωσης της πολιτικής προοπτικής, δεν εξέφρασε τις διαθέσεις, τον παλμό, τις προσδοκίες του λαού στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Χωρίς το "ειδικό βάρος" της καπηλείας του "ιστορικού φορτίου" και με μόνο εφόδιο την σύγχρονη παρουσία και πολιτική του, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε λεπτό. Το κόμμα του Περισσού, ενώ χαρακτήρισε τον Συριζα σαν "νέο ΠΑΣΟΚ" και ακολούθησε μια έξαλλη αρνητική αντιΣυριζα πολιτική, ισοπεδώνοντας ακόμα και τα - ελλειπή και αντιφατικά - αντιφασιστικά χαρακτηριστικά του Συριζα, τελικά δεν τον αντιμετώπισε, ούτε μπορούσε να το κάνει με την πολιτική που διαθέτει. Έτσι, είναι η δεύτερη φορά, (1981 η πρώτη) που το "ΚΚ" αποτυγχάνει παταγωδώς στους στόχους του και στα μέτωπα που ανοίγει με "τα ΠΑΣΟΚ" και την "σοσιαλδημοκρατία". Παράλληλα, η εκλογική και πολιτική θέση του για τη λεγόμενη "λαϊκή  αντιπολίτευση" είναι μια νέο - σοσιαλδημοκρατική θέση. 
Τα σχήματα της "ανταρσύα" και των "μ-λ κομμάτων" κατέγραψαν πολύ περιορισμένες η και ισχνές εκλογικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας, θεωρούμε, την εκτίμηση - θέση της ΕΝΑΚ σχετικά με τις πολιτικές - ιδεολογικές - οργανωτικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη - αναγέννηση του κινήματος. Οι τροτσκιστικές ομάδες δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στον γενικό κανόνα. 
Τέλος η ΕΝΑΚ σημειώνει και υπογραμμίζει την διατήρηση του ποσοστού της εκλογικής αποχής σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα, γεγονός αξιοπρόσεκτο, ειδικά στη παρούσα συγκυρία  και επιπλέον το διακριτό και υπολογίσιμο ποσοστό διπλάσιων άκυρων και των λευκών ψηφοδελτίων.  
                               ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
Πριν και κατά την προεκλογική περίοδο, δύο τοποθετήσεις σφραγίζουν το βασικό πλαίσιο για τη χώρα. 1) Η θέση - δήλωση Σαμαρά πως "οι ελληνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι παράλληλα πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
 2) Η θέση Τσίπρα - Συριζα πως "το χρέος είναι και ευρωπαϊκό και απαιτείται ευρωπαϊκή διάσκεψη". Οι δύο αυτές θέσεις, ουσιαστικά αποτελούν σύγχρονα βάθρα αναπαραγωγής και ενίσχυσης του συστήματος εξάρτησης της χώρας. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και κυρίως η διερεύνηση - εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της χώρας μας, ουσιαστικά κυριαρχούν σήμερα στο ενδιαφέρον των διεθνών ομίλων και των ιμπεριαλιστικών κρατών, αποκτώντας προτεραιότητα και οξύνοντας τους ανταγωνισμούς. Από την άλλη, το λεγόμενο "χρέος" σαφέστατα δεν είναι χρέος του ελληνικού λαού, αλλά αποκλειστικά της ντόπιας ξεπουλημένης αντιπαραγωγικής αστικής τάξης. Ο εξ - ευρωπαϊσμός του χρέους απο τον Συριζα το "νομιμοποιεί" και το καθιστά επίσημα και "διαπιστωμένα εθνικό - ελληνικό", ενώ οδηγεί, στην καλύτερη περίπτωση σε ένα - ήδη διακηρυγμένο - συμβιβασμό, μέσω μιας πιθανής διάσκεψης η και απευθείας συνομιλιών, που σαν αποτέλεσμα, θα φορτώνει επίσημα και "τελεσίδικα" μεγάλο μέρος του στον ελληνικό λαό. Το ριζοσπαστικό λαϊκό κίνημα και η ΕΝΑΚ θεωρούν την άρνηση αναγνώρισης του "χρέους" σαν μοναδική επιβεβλημένη θέση και διέξοδο που μπορεί να στηρίξει μια βιώσιμη εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού της χώρας μας. Η ΕΝΑΚ θα τοποθετηθεί αναλυτικά στα θέματα αυτά, την επόμενη περίοδο.    

ΟΜΠΑΜΑ "Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ" - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ"

Στη βάση των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και "διαφορών" - αλλά και της σύμπτωσης απόψεων μεταξύ Ουάσιγκτον - Βερολίνου σε βασικά θέματα, αναπαράγεται μεθοδικά και οικοδομείται - "στήνεται" το νέο πλαίσιο εθνικής εξάρτησης και πολιτικού ελέγχου της Ελλάδας, μετά τις νέες πολιτικές εξελίξεις και την κυβερνητική αλλαγή. Σήμερα εκδηλώθηκε δημόσια παρέμβαση Ομπάμα για το "ελληνικό ζήτημα", με συνέντευξη του προς το CNN και στον γνωστό δημοσιογράφο Φαρήντ Ζακάρια. Η δήλωση Ομπάμα, ολόκληρη, που πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά, έχει ως εξής:
"Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να ξεζουμίζεις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης, προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να μειώσουν κάποια από τα ελλείμματά τους.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η συλλογή φόρων στην Ελλάδα ήταν διάσημα τραγική.
Νομίζω ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, έπρεπε να δρομολογήσουν μια σειρά από αλλαγές. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι αλλαγές αν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών έχει πέσει κατά 25%, αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η ελληνική κοινωνία ούτε το πολιτικό σύστημα.
Επομένως η ελπίδα μου είναι ότι η Ελλάδα θα μείνει στην ευρωζώνη, νομίζω ότι αυτό θα απαιτούσε συμβιβασμούς από όλες τις πλευρές. Όταν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ενέσκηψε πριν από μερικά χρονιά, εμείς είχαμε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της.
Νομίζω ότι αναγνωρίζει η Γερμάνια και άλλοι ότι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, από το να βρεθεί έξω από αυτή. Είναι μία κατάσταση που στις αγορές δεν αρέσει.
Γενικώς όμως με απασχολεί η ανάπτυξη στην Ευρώπη, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι σημαντική, οι διαρθρωτικές μεταρρύθμισες είναι απαραίτητες σε πολλές από αυτές τις χώρες, αλλά αυτό που μας δίδαξε η αμερικανική εμπειρία, είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να μειώσεις τα ελλείμματα είναι να αποκαταστήσεις την δημοσιονομική σταθερότητα είναι να αναπτυχθείς και όταν έχεις μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης και όχι απλώς να γίνονται προσπάθειες πίεσης ενός πληθυσμού που δεινοπαθεί ολοένα και περισσότερο".

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ "ΒΗΜΑ" - ΜΙΛΑ ΓΙΑ "ΓΕΦΥΡΑ" ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ - ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega o Γιάννης Βαρουφάκης επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογο του, ζητώντας "υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές"... Την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε κάνει την παρακάτω δήλωση:  "Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με την ΕΕ και με τους νέους πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές και να επαναφέρουμε την Ελλάδα, την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία στο μονοπάτι της ανάπτυξης και της ευημερίας, επειδή αυτό, τελικά, θα είναι προς το συμφέρον της αμερικανικής οικονομίας". Συνέντευξη Βαρουφάκη σήμερα, στο Βήμα της Κυριακής.. Εκεί ο υπουργός οικονομικών δηλώνει : "Από τη μια μεριά κατανοώ ότι οι εταίροι μας δεν μπορούν εύκολα να δεχθούν το ότι εμείς "θα σκίσουμε το μνημόνιο". Ό,τι θα κάνουμε μια συμβολική κίνηση που θα θεωρηθεί εχθρική. Και είναι κάτι το οποίο εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω, έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη μεριά, δεν θα κάνουμε δήλωση, μια δήλωση μετάνοιας για την άποψή μας για το ισχύον πρόγραμμα υπό την μορφή της αίτησης για επέκτασή του. Η Ευρώπη, χρόνια τώρα, δεκαετίες, αν έχει πετύχει κάτι είναι να παράγει φρασεολογίες που να ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε μια τέτοια φράση που να καλύπτει και τη δική τους πλευρά και τη δική μας. Μια ιδέα είναι η γέφυρα μεταξύ του προγράμματος που ισχύει και του επόμενου προγράμματος».Αναφέρεται για το ότι θα δοθεί στη χώρα δημοσιονομικός χρόνος μερικών μηνών ώστε να καταθέσει η νέα κυβέρνηση τις προτάσεις της, ενώ σχετικά με το εάν θα καλύπτεται έτσι και η ΕΚΤ για να χρηματοδοτεί ομαλά τις τράπεζες απαντά: «Νομίζω ότι αυτή θα είναι η λογική λύση: ότι συμφωνούμε πως θα έχουμε μια περίοδο η οποία θα μας οδηγήσει στη νέα συμφωνία , η οποία ελπίζουμε να είναι έτσι δομημένη που θα σταματήσει τη σκοτοδίνη της ελληνικής οικονομίας και θα αποτελέσει και τη βάση -εμείς θα το θέλαμε- για το γύρισμα της σελίδας για ολόκληρη την Ευρώπη». Για τη δόση των 7,2 δισ. λέει πως «η δική μας θέση είναι ότι αυτή η πρακτική του "άντε να αγοράσουμε λίγο χρόνο και έχει ο Θεός" πρέπει να σταματήσει» και ότι "θα περιοριστούμε στο λιτό βίο και στις δικές μας δυνάμεις...   “Αυτό που τόνισα στον κ. Ντάϊσελμπλουμ είναι ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Ειδικά, εγώ ως υπουργός Οικονομικών, είμαι αποφασισμένος να μην αφήσω τον προϋπολογισμό να εκτροχιαστεί. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μετατροπή των πρωτογενών πλεονασμάτων σε πρωτογενές έλλειμμα... Δεν θα πέσουμε σε πρωτογενές έλλειμμα μέχρις ότου η νέα συμφωνία, η οποία θα αναδιαρθρώνει και το χρέος, θα βασίζεται σε βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα".. Σχετικά με το θέμα της Τρόικα τοποθετείται ως εξής:  “Δεν είναι το άθροισμα της Ε.Ε., της ΕΚΤ και του ΔΝΤ” που χαρακτηρίζει «θεσμούς στους οποίους προσβλέπουμε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για συνεργασία». «Δεν θέλω να τους χασομερώ, γιατί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να συζητήσουν την ουσία και τη λογική του προγράμματος».. 

ΛΑΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΤΑΛΙΑ - "ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ"
 Ο ελληνικός λαός απέρριψε την πολιτική της λιτότητας, όμως, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μια πραγματική εναλλακτική λύση;
Παρά την κινδυνολογία και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας τη βούληση για αλλαγή των τεράστιων κοινωνικών τομέων που σφαγιάστηκαν από τις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε μεγάλους αγώνες, δεκάδες γενικές απεργίες.
Ήταν μια μαζική ψήφος κατά της ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, της τρόικας η οποία ακύρωσε τις κατακτήσεις των εργαζομένων με το «Μνημόνιο», ενάντια στα παλιά αστικά κόμματα που έχουν υπηρετήσει για χρόνια νεοφιλελεύθερες συνταγές.
Το κόμμα του Τσίπρα, το οποίο αυτοαποκαλείται «ριζοσπαστικής αριστεράς», θα έχει βασικό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά βασίζεται σε μια συμφωνία με ένα εθνικιστικό κόμμα της δεξιάς, το οποίο θα εκβιάσει ΣΥΡΙΖΑ, ανά πάσα στιγμή.
Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: ποια είναι η ταξική φύση του ΣΥΡΙΖΑ;
Η κοινωνική σύνθεση των περίπου 30 000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι στη πλειοψηφία της από τη μεσαία τάξη, με πολλούς νέους και διανοούμενους. Όσον αφορά την ηγετική ομάδα του, αποτελεί έκφραση ενός μέρους της ολιγαρχικής αστικής τάξης και της μικροαστικής τάξης, της ελληνικής κοινωνικής δημοκρατικής αριστεράς και είναι κληρονόμος του "ευρωκομμουνισμού" (μια παραλλαγή του σύγχρονου ρεβιζιονισμού).
Ας ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του: αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, επανεκκίνηση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα, σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων, βοήθεια στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους φτωχούς, ανασυγκρότηση του κράτους πρόνοιας, κ.λπ. Πρόκειται σαφώς για ένα δημοκρατικό και μεταρρυθμιστικό ελάχιστο πρόγραμμα, νεο-κεϋνσιανό, για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και την αντιλαϊκή πολιτική λιτότητας, χωρίς να χτυπηθούν οι αιτίες.
Για να καθησυχάσει τους διεθνείς πιστωτές και τους μετριοπαθείς έλληνες ψηφοφόρους Έλληνες, ο κ Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν θέλει την κατάρρευση, αλλά τη σωτηρία του ευρώ», διευκρινίζοντας έτσι ότι στόχος του δεν είναι να ελευθερώσει τον ελληνικό λαό από το ζυγό του  παράνομου χρέος, αλλά μόνο να το ξανακάνει βιώσιμο.
Επιπλέον, ο Τσίπρας έχει δηλώσει ρητά: "Ανήκουμε στη Δύση [...], στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.». Δηλώσεις του για «αρμονία» με το νεοφιλελεύθερο Renzi, που κυκλοφόρησαν μετά την εκλογική του νίκη, συμπληρώνουν την εικόνα.
Το κόμμα Τσίπρα δεν δείχνει να θέλει βγάλει την Ελλάδα από την ιμπεριαλιστική κυριαρχία, αλλά να επαναδιαπραγματευθεί την εξάρτησή της. Δεν αντιπροσωπεύει μια επαναστατική εναλλακτική λύση στον καπιταλισμό, αλλά αποτελεί μια εναλλακτική λύση για το εσωτερικό σύστημα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, για την αποφυγή απογοήτευσης.
Εξίσου σαφές είναι ότι στις τρέχουσες συνθήκες η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιπτώσεις στην πολιτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα από την οικονομική ολιγαρχία, τονίζει την αντιδημοκρατική φύση της ΕΕ, δημιουργεί ελπίδες για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη της λαϊκής κινητοποίησης, ακόμη και στην Ιταλία....
...Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την διεθνιστική εργατική τάξη και το λαό της Ελλάδα από παρεμβάσεις, απειλές και εκβιασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ενάντια στις προσπάθειες των εγχώριων αντιδραστικών, να υπερασπιστούμε την κυριαρχία, την ανεξαρτησίας και την ελευθερία του ελληνικού λαού, τα οποία μπορούν να κερδηθούν μόνο με μια μαζική πάλη και επαναστατική πολιτική που θα έχει  στόχο την ανατροπή της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας και της ντόπιας αστικής τάξης. Έτσι θα γράψουμε την ιστορία!
26 Ιανουαρίου 2015

KLAUS RIS - ΔΑΝΙΑ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ "ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ":
Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ενότητα και το ΚΚΕ
Του Klaus Ris*
[…] Το σεκταριστικό ΚΚΕ βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον κύριο εχθρό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μια ημέρα μετά τις εκλογές να συνάψει συμφωνία με το δεξιό εθνικιστικό κόμμα «Ανεξάρτητοι Έλληνες» και έτσι να διαμορφώσει την πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση που να δηλώνει ότι η Τρόικα και η λιτότητα είναι παρελθόν στην Ελλάδα.
... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό ρεφορμιστικό κόμμα, και έχει αυταπάτες ότι είναι σε θέση να αλλάξει την Ένωση σε κάτι προοδευτικό. Είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Αλλά υπάρχει κάθε λόγος για τις αριστερές δυνάμεις της αντιπολίτευσης και της ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίξουν την απαίτηση να φύγει η Τρόικα, να ανατραπούν οι νεο-φιλελεύθερες πολιτικές όχι μόνο στην Ελλάδα και να υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΚΚΙ (μ-λ): Στην υπεράσπιση του ελληνικού λαού και της λαϊκής κυριαρχίας
... Δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας για την προθυμία του ελληνικού λαού να ανακτήσει την πλήρη κυριαρχία και να έρθει σε ρήξη με τα κόμματα των περικοπών, της καταστολής και της υποταγή στο Βερολίνο, όπως αυτή εκφράζεται με την υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε δεσμευτεί για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης με την εργατική τάξη, τους λαούς και την Αριστερά στην Ελλάδα ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που το ισπανικό κράτος μπορεί να ασκήσει ενάντια σε μια κυβέρνησης της αριστεράς σε αυτή τη χώρα.