Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014

Μία εικόνα για την τεράστια ανεργία στην Ελλάδα παρουσιάζεται με βάση τα "επίσημα" στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα απο δύο - επίσης επίσημους - φορείς, την ΕΛΣΤΑΤ και τον ΟΑΕΔ. Στα στοιχεία αυτά παρουσιάζεται στασιμότητα τον Νοέμβρη του 2014 και αύξηση της ανεργίας (με αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων) τον Δεκέμβρη. Η ελληνική στατιστική αρχή προσδιορίζει την ανεργία τον Νοέμβρη σε ποσοστό 25,8%.
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Νοέμβρη του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,7% τον Νοέμβριο του 2013 και 25,8% τον Οκτώβριο του 2014 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Νοέμβρη του 2014 προσδιορίστηκε σε 3.538.308 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.347.378 άτομα.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 52.585 άτομα σε σχέση με το Νοέμβρη του 2013 (αύξηση 1,5%) και μειώθηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2014 (μείωση 0,8%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 27.720 άτομα σε σχέση με το Νοέμβρη του 2013 (μείωση 0,8%) και κατά 13.552 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2014 (μείωση 1,1%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 2.590 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,1%) και αυξήθηκαν κατά 36.931 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014 (αύξηση 1,1%).
Στους 858.125 έφθασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,42% ή κατά 3.608 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Μικρή αύξηση κατά 253 ή κατά 0,12% εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία και οι οποίοι ανέρχονται σε 205.803 άτομα από 205.550 τον Νοέμβρη. Από αυτούς του 33,38% ή 68.687 άτομα, είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Αύξηση κατά 53.173 άτομα παρατηρείται στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι έφθασαν τους 173.526 άτομα από 120.353 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία ανέρχονται σε 858.125 άτομα. Από αυτούς οι 453.098 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Υπάρχουν όμως και άλλοι 205.803 άνεργοι, οι οποίοι, αν και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία. Από αυτούς οι 68.687 είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, οι 342.696 είναι άνδρες (39,94%) και το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή 515.429, είναι γυναίκες (60,06%). Ποσοστό 40,69% ή 349.172 άτομα από τους εγγεγραμμένους ανέργους, είναι 30 έως 44 ετών, και 21,79% ή 187.007 άνεργοι, προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα, 45-54 ετών. Σχεδόν οι μισοί, από τους εγγεγραμμένους ανέργους, δηλαδή 48,68% ή 417.772 άτομα, είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 60,06% είναι γυναίκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :