Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ EUROGROUP - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ - ΕΝΑΚ - Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟΣ

Συμφωνία έδωσε απόψε το ευρωζωνικό eurogroup, με την συμμετοχή και του ΔΝΤ. Το κείμενο της συμφωνίας είναι το παρακάτω:
Το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015 εξέδωσε το κάτωθι ανακοινωθέν:
"Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμηση για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που κατέβαλε η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε, μαζί με τους θεσμούς, εμπλακεί σε έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές και καταλήξαμε σε κοινό έδαφος σήμερα.
Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο τις υπάρχουσας συμφωνίας, το αίτημα από την ελληνική πλευρά για μια παράταση της Master Financial Agreement Facility Agreement (MFFA), η οποία βασίζεται σε μια σειρά από δεσμεύσεις. Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων του τρέχοντος προγράμματος, με την καλύτερη χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας που θα εξεταστεί από κοινού από τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς. Η παράταση αυτή θα γεφυρώσει επίσης (bridge) τον χρόνο για την πραγματοποίηση συζητήσεων σε μια πιθανή νέα συμφωνία μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.
Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μια λίστα από μεταρρυθμιστικά μέτρα, με βάση την τρέχουσα συμφωνία, ως το τέλος της Δευτέρας της 23ης Φεβρουαρίου. Οι θεσμοί θα προσφέρουν μια πρώτη εκτίμηση για το αν αυτή θα είναι επαρκώς συνεκτική ώστε να αποτελέσουν ένα έγκυρο σημείο εκκίνησης για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η λίστα αυτή θα γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς ως το τέλος του Απριλίου.
Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παρατεταμένης συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτρέψει οποιαδήποτε εκταμίευση της δόσης που εκκρεμεί από το τρέχον πρόγραμμα του EFSF και την μεταφορά των κερδών από τα ομόλογα του προγράμματος SMP το 2014. Και τα δύο υπόκεινται στην έγκριση από το Eurogroup.
Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμών, το Eurogroup συμφωνεί ότι οι πόροι, που είναι διαθέσιμοι αυτήν την στιγμή στο μαξιλάρι του ΤΧΣ, θα περάσουν στον EFSF, απελευθερωμένα από διεκδικήσεις τρίτων μερών για την διάρκεια της παράτασης της MFFA. Οι πόροι θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για την διάρκεια της παράτασης MFFA και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για κόστη εκκαθάρισης. Θα μπορούν να απελευθερωθούν μόνο μετά από αίτημα από την ΕΚΤ και τον Eνιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Υπό το πρίσμα αυτό, καλωσορίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνήσαμε επίσης ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν επί μακρόν εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της τεχνικής βοήθειας.
Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα.
Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά έσοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με ανακοινωθέν του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012. Τα θεσμικά όργανα θα λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015 για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, καλωσορίζουμε ότι σε ορισμένους τομείς, οι ελληνικές πολιτικές προτεραιότητες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και καλύτερη ολοκλήρωση της παρούσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και μονομερείς αλλαγές των πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τα θεσμικά όργανα.
Επί τη βάση αυτού του αιτήματος, τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών, τις συστάσεις των θεσμών και την σημερινή συμφωνία, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με το βλέμμα στην κατάληξη μιας τελικής απόφασης για την παράταση της τρέχουσας ΜFFΑ ως και για τέσσερις μήνες από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF. Καλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν άμεσα την εργασία που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, όσο τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου".
                           ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Eurogroup statement on Greece
20/02/2015 | 21:00 | Statement and remarks | 1100/15 | Economy & finance
The Eurogroup reiterates its appreciation for the remarkable adjustment efforts
undertaken by Greece and the Greek people over the last years. During the last few
weeks, we have, together with the institutions, engaged in an intensive and
constructive dialogue with the new Greek authorities and reached common ground
today.
The Eurogroup notes, in the framework of the existing arrangement, the request from
the Greek authorities for an extension of the Master Financial Assistance Facility
Agreement (MFFA), which is underpinned by a set of commitments. The purpose of
the extension is the successful completion of the review on the basis of the conditions
in the current arrangement, making best use of the given flexibility which will be
considered jointly with the Greek authorities and the institutions. This extension
would also bridge the time for discussions on a possible follow-up arrangement
between the Eurogroup, the institutions and Greece.
The Greek authorities will present a first list of reform measures, based on the current
arrangement, by the end of Monday February 23. The institutions will provide a first
view whether this is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a
successful conclusion of the review. This list will be further specified and then agreed
with the institutions by the end of April.
Only approval of the conclusion of the review of the extended arrangement by the
institutions in turn will allow for any disbursement of the outstanding tranche of the
current EFSF programme and the transfer of the 2014 SMP profits. Both are again
subject to approval by the Eurogroup.
In view of the assessment of the institutions the Eurogroup agrees that the funds, so
far available in the HFSF buffer, should be held by the EFSF, free of third party rights
for the duration of the MFFA extension. The funds continue to be available for the
duration of the MFFA extension and can only be used for bank recapitalisation and
resolution costs. They will only be released on request by the ECB/SSM.
In this light, we welcome the commitment by the Greek authorities to work in close
agreement with European and international institutions and partners. Against this
background we recall the independence of the European Central Bank. We also
agreed that the IMF would continue to play its role.
The Greek authorities have expressed their strong commitment to a broader and
deeper structural reform process aimed at durably improving growth and employment
prospects, ensuring stability and resilience of the financial sector and enhancing social
fairness. The authorities commit to implementing long overdue reforms to tackle
corruption and tax evasion, and improving the efficiency of the public sector. In this 2
context, the Greek authorities undertake to make best use of the continued provision
of technical assistance.
The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their
financial obligations to all their creditors fully and timely.
The Greek authorities have also committed to ensure the appropriate primary fiscal
surpluses or financing proceeds required to guarantee debt sustainability in line with
the November 2012 Eurogroup statement. The institutions will, for the 2015 primary
surplus target, take the economic circumstances in 2015 into account.
In light of these commitments, we welcome that in a number of areas the Greek policy
priorities can contribute to a strengthening and better implementation of the current
arrangement. The Greek authorities commit to refrain from any rollback of measures
and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively
impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the
institutions.
On the basis of the request, the commitments by the Greek authorities, the advice of
the institutions, and today's agreement, we will launch the national procedures with a
view to reaching a final decision on the extension of the current EFSF Master
Financial Assistance Facility Agreement for up to four months by the EFSF Board of
Directors. We also invite the institutions and the Greek authorities to resume
immediately the work that would allow the successful conclusion of the review.
We remain committed to provide adequate support to Greece until it has regained full
market access as long as it honours its commitments within the agreed framework. 

1 σχόλιο :

Γιάννης είπε...

Τι σημαινει η φραση «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ»?