Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ - ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Έκθεση της Κομισιόν, που δόθηκε στη δημοσιότητα, με αντικείμενο "την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις το 2014" αποτυπώνει - έστω και περιορισμένα σε σχέση με την τραγική κατάσταση - την λαϊκή κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται περισσότεροι από 3 στους 10 Έλληνες, με τη χώρα μας να βρίσκεται, μαζί με την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ουγγαρία στην ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών, που το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο βρισκόταν στα όρια της φτώχειας το 2008 (28,1%) αυξήθηκε δραματικά "κατά τη διάρκεια της κρίσης", αγγίζοντας (σύμφωνα με την έκθεση) το 35,7% το 2013. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη χρήση βασικών αγαθών, από 11,2% το 2008, σε 20,3% το 2013. Η ανεργία, κυρίως των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, είναι δείκτες που επίσης δείχνουν την τραγική πραγματικότητα στην Ελλάδα της εξάρτησης, της καθυστέρησης, της ευρωζωνικής επικυριαρχίας, της καπιταλιστικής κρίσης. Σύμφωνα με την έκθεση, που η παρουσίαση της έγινες χθες, στις Βρυξέλλες, η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε στην Ελλάδα από 3,7% το 2008 σε 18,6% το 2013 και το ποσοστό απασχόλησης στον οικονομικά ενεργά πληθυσμό (25-64 ετών) μειώθηκε την ίδια περίοδο από 61,9% σε 49,3%. Η αύξηση της ανεργίας από το 2008 είχε επίσης σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά των νοικοκυριών χωρίς εισόδημα από την εργασία, κυρίως στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία. Ακόμα, στην Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά νέων που είτε παρέμειναν στην γονεϊκή εστία,  είτε επέστρεψαν εκεί, για να μείνουν με τους γονείς τους λόγω οικονομικών δεδομένων.
Με βάση την έκθεση, οι μειώσεις των επενδύσεων στην Παιδεία ήταν τεράστιες στη Ρουμανία (40%), στην Ουγγαρία (πάνω από 30%) αλλά και στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία, τη Λετονία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία (γύρω στο 20%). Επίσης, ενώ άλλες χώρες παρουσιάστηκε αύξηση της συμμετοχής ή επιστροφή μέρους των ανέργων στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα η συμμετοχή στην παιδεία παρέμεινε σταθερή στη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως και σε Ιταλία, Ρουμανία Τσεχία και Σλοβακία.
Στο βασικό και κρίσιμο τομέα των εργασιακών σχέσεων, τα στοιχεία καταδεικνύουν, έστω και θολά, την κατάσταση. Η έκθεση δείχνει ότι από το 2008, το ποσοστό των Ευρωπαίων εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μειώθηκε από 66% το 2007, σε 60% το 2012. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι μειώσεις στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, σημειώνει η Επιτροπή. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία τα ποσοστά μετάβασης από τη μερική απασχόληση σε μόνιμες θέσεις εργασίας ήταν από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε. Ακόμα, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία το 25% των απασχολούμενων που εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης βρέθηκαν άνεργοι τον επόμενο χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :