Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

ΣΤΟ FACEBOOK - "Ενιαία Αριστερή Κίνηση - ΕΝΑΚ - ενημέρωση"

ΣΥΝΤΡΟΦΕ - ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ πως λειτουργεί σελίδα ενημέρωσης της Ενιαίας Αριστερής Κίνησης στο FACEBOOK με τίτλο  "Ενιαία Αριστερή Κίνηση - ΕΝΑΚ - ενημέρωση" . Συμβολή στην επικοινωνία, στην μετάδοση και αναπαραγωγή απόψεων, θέσεων, παρεμβάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :