Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) - άρθρο

  του Νίκου Μάνδυλα - προέδρου ΕΤΕ/ΔΕΗ Κέρκυρας - μέλους της ΣΕ της ΕΡΓΑΚ

Στο θέμα των "ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" (ΑΠΕ) έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές και γενικότερα το παρακολουθούμε για πολλούς λόγους και ένας απο αυτούς, σημαντικότατος, είναι πως οι ΑΠΕ αποτελούν κρίσιμο επιβαρυντικό παράγοντα στα τιμολόγια, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός ΑΓοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)  στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 η συνολική αξία της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει ανέλθει σε 927 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή για όλες ανεξαίρετα τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές ανήλθε (για ολόκληρο το 7μηνο) σε 161 ευρώ ανά MWh.
Με βάση τις ισχύουσες σήμερα τιμές ρεύματος για ηλεκτρικό ρεύμα που διαθέτει η ΔΕΗ στους Οικιακούς καταναλωτές - είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της - το ρεύμα από ΑΠΕ είναι ακριβότερο κατά 68%!!!
Το παραγόμενο ρεύμα από Φωτοβολταϊκά στις Στέγες ανέρχεται σε …392,5 4 €/MWh, δηλαδή είναι ακριβότερο κατά …309% σε σύγκριση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Δηλαδή, οι συνολικές επιβαρύνσεις για Ανανεώσιμες Πηγές θα προσεγγίσουν για ολόκληρο το 2015 κοντά στα 1.400 εκατ. ευρώ!!! τις οποίες, βέβαια, θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος…
Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται, ότι οι σχετικές δαπάνες των Καταναλωτών για Ανανεώσιμες Πηγές ΔΕΝ αποτελούν Έσοδα της ΔΕΗ ή των άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά "υποχρεωτικά συνεισπράττονται" με τους εκδιδόμενους λογαριασμούς και αποδίδονται σε "τρίτους', στους Επενδυτές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)…
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ "ΤΕΛΩΝ"
Κανένας Καταναλωτής δεν μπορεί να "αρνηθεί" να πληρώσει το ΕΤΜΕΑΡ γιατί… "κινδυνεύει" να του κόψουν το ρεύμα (!!!!), ανεξαρτήτως του εάν πληρώνει κανονικά το υπόλοιπο των λογαριασμών ρεύματος…
Για την περίπτωση των όποιων "αμφισβητήσεων", μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί  τα στοιχεία και να διαμορφώνει εικόνα, παρακολουθώντας και την ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ..

Δεν υπάρχουν σχόλια :