Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝ.Α.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Έχοντας διαμορφωθεί ένα επαρκές σύνολο δεδομένων, με την ολοκλήρωση και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας του νέου ετήσιου προυπολογισμού, η Ενιαία Αριστερή Κίνηση ((ΕΝΑΚ) θα τοποθετηθεί σύντομα με ανακοίνωση της, σχετικά με τις πολιτικές - οικονομικές - κοινωνικές εξελίξεις, την πορεία της χώρας και τα άμεσα ζητήματα του κινήματος αντίστασης, του εργατικού λαικού κινήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :