Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ "ΧΡΕΗ" ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ - 73,2 ΔΙΣ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ - ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

Τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, μετά απο κοινοβουλευτική ερώτηση, επιβεβαιώνουν την δραματική κατάσταση του ελληνικού λαού, σηματοδοτούν την οικονομική και γενικότερη εξόντωση που υφίσταται ο εργαζόμενος λαϊκός κόσμος, απο τις πολιτικές εθνικής εξάρτησης - λαικής εξαθλίωσης, αδιεξόδου, ανασφάλειας και τρόμου που έχουν εδραιώσει στη χώρα μας τα ξένα κέντρα, το εγχώριο μπλοκ εξουσίας και η ξεπουλημένη ντόπια αστική τάξη.  Επιβεβαιώνουν το μέγεθος της φορομπηχτικής πολιτικής, το ξεζούμισμα του κόσμου, αλλά και την σαφή "αδυναμία" του να ανταποκριθεί στις ατελείωτες ληστρικές απαιτήσεις τους. Κάνουμε την  υποσημείωση πως τα στοιχεία αφορούν μόνο και αποκλειστικά τα  "χρέη" προς τις εφορίες, που δεν είναι βέβαια τα μόνα που επιβαρύνουν τον κόσμο, ενώ επειδή το ποσό παρουσιάζεται συνολικά, δεν γνωρίζουμε την ταξική του κατανομή και προέλευση (μισθωτοί -  συνταξιούχοι - άνεργοι - επιχειρηματίες κλπ).  Έτσι λοιπόν, σε 73,2 δισεκατομύρια ευρώ έχει φθάσει το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των ΔΟΥ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του Γκίκα Χαρδούβελη που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 9 του Δεκέμβρη.
Απαντώντας εγγράφως, ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει για το ύψος των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων εσόδων (εισπρακτέο υπόλοιπο) που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία το 2012, το 2013 και το 2014 (προσωρινά στοιχεία μόνο για τις Δ.Ο.Υ.). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα βιβλία του Κράτους (Απολογισμός-Ισολογισμός) το ύψος των βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων εσόδων (εισπρακτέο υπόλοιπο) που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία
Την 31.12.2012 ανήλθε σε 59.216.053.528,39 ευρώ
Την 31.12.2013 ανήλθε σε 66.424.592.737,04 ευρώ
Την 30.09.2014 (προσωρινά στοιχεία μόνο για τις ΔΟΥ) ανήλθε σε 76.314.780.392,40 ευρώ.
Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα (εισπρακτέο υπόλοιπο) των ΔΟΥ, εμφανίζονται στον Απολογισμό, αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς του Ισολογισμού και το ύψος τους διαμορφώθηκε:
Την 31.12.2012 το εισπρακτέο υπόλοιπο ΔΟΥ ήταν 55.314.082.969,39 ευρώ
Την 31.12.2013 ήταν 62.411.369.695,04 ευρώ
Την 30.09.2014 (προσωρινά στοιχεία) ανήλθε σε 76.314.780.392,40 ευρώ.
Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα (εισπρακτέο υπόλοιπο) των Τελωνείων τηρούνται σε λογιστικά βιβλία τους (βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων) και το ύψος τους διαμορφώθηκε ως εξής:
Την 31.12.2012 το εισπρακτέο υπόλοιπο ήταν 3.901.970.559 ευρώ
Την 31.12.2013 ήταν 4.013.223.042 ευρώ.
 Ο κ. Χαρδούβελης διευκρίνισε ότι η μη εμφάνιση των "εν λόγω στοιχείων" στον Απολογισμό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Τελωνεία δεν έχουν δική τους αυτοτελή λογιστική υπόσταση και εμφανίζουν μόνο τα βεβαιωθένα και εισπραχθέντα στις λογιστικές καταστάσεις των Δ.Ο.Υ. υποστήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :