Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΑΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ - ΕΝΑΚ / ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ

Πρώτες ημέρες του 2014 και - όπως είχε εκτιμηθεί και επισημανθεί απο την ΕΝΑΚ - άρχισαν με τον πιο άγριο τρόπο να ουρλιάζουν τα όργανα του ιμπεριαλιστικού σχεδίου που υλοποιεί στην χώρα μας το κυβερνητικό τμήμα του εγχώριου μπλοκ εξουσίας.. Έτσι, αμέσως - αμέσως και κυνικά ξεκινούν τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων του Δημόσιου τομέα, ανακοινώνοντας μέσω εγκυκλίου, την ακαριαία απόλυση περίπου 6.000 εργαζομένων.. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εργαζόμενους που παραμένουν στην εργασία τους με εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα).. Στην Κέρκυρα, οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η συγκεκριμένη εγκύκλιος ανέρχονται σε περίπου 60 (35 στο Δήμο Κέρκυρας και 25 στη ΔΕΥΑΚ). Βασικό χαρακτηριστικό του κυβερνητικού σχεδιασμού η αμεσότητα εφαρμογής, καθώς προβλέπει την απομάκρυνση τους απο την εργασία - απόλυση μέχρι την 17η Γενάρη, που όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρεθούν στο δρόμο, στην ανεργία.. Η ΕΝΑΚ απευθύνει κάλεσμα ανάπτυξης του αγώνα και της ισχυρής μαζικής εργατικής αντίστασης για να αντιμετωπιστεί η νέα αντεργατική επίθεση, η βάρβαρη αυτή κλιμάκωση στην εφαρμογή του αντιλαϊκού σχεδιασμού.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΤΙΤΛΟΣ «Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο Εργασιακή Σχέση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.»

Η εγκύκλιος (3-1-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/ΟΙΚ.530/9-1-14) υπό τον τίτλο "Προσθήκη νέων τιμών στο πεδίο εργασιακή σχέση του μητρώου μισθοδοτούμενων ελληνικού δημοσίου"σημειώνει: "...ενημερώνονται οι υπηρεσίες ότι έχει προστεθεί νέα αιτιολογία διαγραφής υπαλλήλου από το μητρώο ενεργών υπαλλήλων λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης. Όλοι οι απασχολούμενοι των οποίων απορρίφθηκαν οι αγωγές τους ακόμη και αν άσκησαν ένδικα μέσα ή παραιτήθηκαν από ασκηθέν ένδικο μέσο που διατηρούσε την εργασιακή σχέση, ανεξάρτητα από το καθεστώς με το οποίο οι απασχολούμενοι ήταν καταχωρισμένοι στο μητρώο θα πρέπει μέχρι τις 17Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους να διαγραφούν από το μητρώο μισθοδοτούμενων ελληνικού δημοσίου με την αιτιολογία λόγω απορριπτικής δικαστικής απόφασης.
...Η διοίκηση υποχρεούται να διερευνήσει ποιες από τις εκκρεμείς αγωγές εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου δεν έχουν συζητηθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου 2013. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές λήγουν αυτοδίκαια τα ασφαλιστικά μέτρα ή οι προσωρινές δικαστικές διαταγές και οι απασχολούμενοι δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων διαταγών πρέπει να διαγραφούν από το μητρώο μισθοδοτούμενων ελληνικού δημοσίου με την ίδια αιτιολογία και να μην γίνονται αποδεκτές οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις από τους κατά περίπτωση αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες επισύρει τις ανάλογες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σε κάθε περίπτωση η συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα ελεγχθεί δειγματοληπτικά από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης".


Δεν υπάρχουν σχόλια :