Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΗΝ "ΕΠΕΝΔΥΣΗ" ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μια νέα εξέλιξη για το ζήτημα της "επένδυσης" - ξεπουλήματος στο Ελληνικό. Το Ζ΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), με την υπ΄αριθμ. 197/2014 πράξη του, έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της "Ελληνικό Α.Ε." από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Αυτό, λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού..

Δεν υπάρχουν σχόλια :