Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ EUROSTAT - ΣΤΟ 174,1% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ "ΧΡΕΟΣ" ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩΖΩΝΗ / ΕΕ

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, στο 174,1% του ΑΕΠ έφτασε το "δημόσιο χρέος" της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2014..
Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 1%, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 13,5%. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ακόμη ότι επί του 174,1% του ΑΕΠ, το 131,3% είναι δάνεια και το 42,4% άλλοι τίτλοι. Σε απόλυτους αριθμούς, και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το "ελληνικό χρέος" υποχώρησε στα 314,8 δις ευρώ, από 318,7 δις. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, στο πρώτο τρίμηνο του 2014 η Ελλάδα είχε το ψηλότερο "χρέος" στην ΕΕ, μετά έρχονται η Ιταλία με 135,6% και η Πορτογαλία με 132,9%, ενώ το χαμηλότερο "χρέος" έχουν η Εσθονία με 10%, η Βουλγαρία με 20,3% και το Λουξεμβούργο με 22,8%.
Παράλληλα, πάντα το πρώτο τρίμηνο του 2014, παρατηρήθηκε αύξηση του χρέους σε τριμηνιαία βάση στην ευρωζώνη από 92,7% σε 93,9%, αλλά και στην ΕΕ από 87,2% σε 88%.

Δεν υπάρχουν σχόλια :