Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ - 2013 - ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Τα δικά του στοιχεία για την πορεία και την εικόνα της απασχόλησης κατά το 2013, έδωσε στην δημοσιότητα το ΙΚΑ, μέσω έκθεσης του Στατιστικού τμήματος της Διεύθυνσης αναλογιστικών μελετών. Σύμφωνα με αυτά, σημειώθηκαν νέες μειώσεις μισθών άνω του 10% το 2013 σε σχέση με το 2012, όπως εκφράζονται στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι εργοδότες. 
Τα στοιχεία δίνουν "μια εικόνα" για την πορεία της απασχόλησης, το ύψος των μισθών, την ηλικία των εργαζομένων, τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Την ραγδαία άνοδο της "μερικής" απασχόλησης, που στο διάστημα 2012-13 αυξήθηκε κατά 46,84% έναντι αύξησης 6,85% της πλήρους απασχόλησης, ενώ υπάρχουν στοιχεία και για τους μετανάστες εργάτες:
«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013»
Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν 
για τον Δεκέμβριο του 2013 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο 
επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 206.557 κοινές 
επιχειρήσεις και 16.046 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν 
δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.621.259, εκ των οποίων 1.582.185 απασχολούνται σε κοινές 
επιχειρήσεις και 39.074 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,78% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 
52,67% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,65%, ενώ με μερική απασχόληση το 41,65%.
Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 38,77 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 42,95 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 38,66 έτη (μέση ηλικία ανδρών 39,52 και γυναικών 37,71). 
Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,19% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 56,78% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,51% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 57,19% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά 8,98% και 40,09%.
Επίσης 75,88% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,96% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 72,33%.
Τέλος στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,31% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις 
κοινές επιχειρήσεις 15,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 24,61%.
Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2012 είναι:
12,18% του εργατικού δυναμικού κάτω των 29 ετών 
40,63% κάτω των 39 ετών
68,59% από 25 έως 49 ετών
26,29% από 50 έως 64 ετών
Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,15% έχουν υπηκοότητα Ελληνική, 1,79% άλλης χώρας Ε.Ε. και 
8,06% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 90,92% έχουν υπηκοότητα 
Ελληνική, 1,75% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,32% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα 
οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,82%, 3,42% και 37,76%. 
Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 53,79% έχουν Αλβανική υπηκοότητα.
Στους αλλοδαπούς άντρες 56,25% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του 
Πακιστάν με 8,84% και της Ρουμανίας με 5,14%. 
Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,69% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες 
Ρώσικης υπηκοότητας με 9,18% και Βουλγαρικής με 8,47%.
Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής: 
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,98% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 
14,42% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 10,90% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».
22,23% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο», 13,80% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 9,68% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».
23,53% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια», 17,78% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 17,05% στο «Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο». 
Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 21,93% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 
19,84% στις «Κατασκευές» και 18,39% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 
24,99% απασχολείται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 24,40% στο «Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο» και 21,43% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 
Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 28,31% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,75% των ασφαλισμένων. 
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 19,96% είναι αλλοδαποί, ενώ στο 
συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 10,90% των ασφαλισμένων.
Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,75% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 14,42% των ασφαλισμένων.
Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις 
κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 24,62%. 29,06% των ασφαλισμένων 
με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 19,17% απασχολείται στην «Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,58% απασχολείται ως 
«Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».
36,84% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, 
Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,42% «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως 
Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 15,47% «Υπάλληλοι Γραφείου».
Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (49,22%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 23,25% απασχολείται στην 
«Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,47% ως 
«Ειδικευμένοι Τεχνίτες».
Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών
υπηκόων) 45,96% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες»,
21,74% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 
10,60% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,52 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις 
κοινές επιχειρήσεις 21,73 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,03. Η υψηλότερη 
μέση απασχόληση παρατηρείται στις «Ένοπλες Δυνάμεις» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη 
εμφανίζεται στην ειδικότητα «Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό» με 10,63 ημέρες.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο 
ημερομίσθιο ανέρχεται σε 54,66€ και ο μέσος μισθός σε 1.265,08€, αντίστοιχα στη μερική 
απασχόληση ανέρχονται σε 25,07€ και σε 445,33€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο 
είναι 43,08€ και ο μέσος μισθός 561,33€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση 
απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα 
οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.
Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης 
ανέρχεται στο 63,36% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,78%. 
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει 
το 84,40% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,42%. 
Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 73,40% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες 
αμοιβές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και 
Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω)» με μέσο μισθό 4.475,56 ευρώ και 2.744,35 ευρώ αντίστοιχα.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,85%, στα οικοδομοτεχνικά 
έργα μειώθηκε κατά 4,41% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,72%. 
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 3,27%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,09%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά
5,24% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,14%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 
μειώθηκε κατά 0,85%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,73% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 
μειώθηκε κατά 6,04%.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13,28%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,58% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 12,99%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αυξήθηκε κατά 6,85%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 46,84%. 
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 19,41%.
Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 21,50% σε 22,19%, και το 
ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,92% σε 56,78%. 
Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,50% σε 46,22%. 
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα 
αυξήθηκε κατά 5,25%. 
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6,92%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 20,01% και στο σύνολο κατά 7,11%. 
Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,27% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 
15,82%. 
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 3,92%, ενώ ο 
μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,42%. 
Επισυνάπτουμε έξι πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να 
αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με 
ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής», τα οποία 
καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :