Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ - ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ enakcorfu.blogspot.gr - ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ - ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

σύντροφε – συναγωνιστή – συνάδελφε
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Το enakcorfu.blogspot.gr είναι η σταθερή και διαχρονική φωνή της  ΕΝ.Α.Κ στο διαδίκτυο

·       ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
·       ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
·       ΠΥΞΙΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΓΩΝΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 

Διαβάζουμε - διαδίδουμε enakcorfu.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :