Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ - ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ enakcorfu.blogspot.gr

σύντροφε – συναγωνιστή – συνάδελφε
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Το enakcorfu.blogspot.gr είναι η σταθερή και διαχρονική φωνή της  ΕΝ.Α.Κ στο διαδίκτυο
Διαβάζουμε - διαδίδουμε enakcorfu.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :