Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΚΑΛΕΣΜΑ - Διαβάζουμε - διαδίδουμε enakcorfu.blogspot.gr

σύντροφε – συναγωνιστή – συνάδελφε
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Το enakcorfu.blogspot.gr είναι η σταθερή και διαχρονική φωνή της  ΕΝ.Α.Κ στο διαδίκτυο

 ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΥΞΙΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΓΩΝΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 


Διαβάζουμε - διαδίδουμε enakcorfu.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :